Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HALAJOVÁ, D. -- TÓTH, A. -- BIHUŇOVÁ, M. Hospital green spaces as designed nature for recovery and recreation: Case study Nitra, Slovakia. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 185--191. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).

Originální název: Hospital green spaces as designed nature for recovery and recreation: Case study Nitra, Slovakia
Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD. (34%)
Ing. Attila Tóth, PhD. (33%)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 185
Do strany: 191
Počet stran: 7
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: životné prostredie, nemocnice, mestská zeleň, obnova zelene
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Uplatněno na projektech: SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).

Originální název: Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7509-659-3 (brož.)
Nakladatel: Mendel University of Agriculture and Forestry
Místo vydání: Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)