Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČIBIK, M. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, R. Evaluations and modern urban revitalization strategies for the University campus in the city centre. In Environmental knowledge and policy innovation between East and West. Lessons learned and not?. Minsk: A. N. Varaksin, 2019, s. 24. ISBN 978-985-7220-23-6 (brož.).

Originální název: Evaluations and modern urban revitalization strategies for the University campus in the city centre
Autor: Ing. Miroslav Čibik (50%)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Environmental knowledge and policy innovation between East and West. Lessons learned and not?
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 24
Do strany: 24
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: revitalizácia, univerzity, kampusy, obnova územia, revitalizácia krajiny
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Čibik
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Environmental knowledge and policy innovation between East and West. Lessons learned and not?. Minsk: A. N. Varaksin, 2019. ISBN 978-985-7220-23-6 (brož.).

Originální název: Environmental knowledge and policy innovation between East and West. Lessons learned and not?
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-985-7220-23-6 (brož.)
Nakladatel: A. N. Varaksin
Místo vydání: Minsk
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)