Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TÓTH, A. -- JEDLIČKOVÁ, Ľ. Uplatnenie a rozvoj digitálnych kompetencií a tvorivých zručností študentov na predmete Ateliér parkovej tvorby. Závěrečná práce. 2019. 35 s.

Originální název: Uplatnenie a rozvoj digitálnych kompetencií a tvorivých zručností študentov na predmete Ateliér parkovej tvorby
Anglický název:
Autor: Ing. Attila Tóth, PhD. (100%)
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Druh publikace: závěrečná práce
Vedoucí:
Nakladatel:
Vysoká škola: -
Typ práce: Závěrečná práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 35
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
Klíčová slova: slovenština: vyučovacie predmety, študenti, vzdelávanie, umelecké zručnosti, krajinná architektúra, digitálna gramotnosť
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Attila Tóth, PhD.
Poslední změna: 27.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)