Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SELMECZY, V. -- MORANTE, T B. -- BIHUŇOVÁ, M. -- WEBER-SIWIRSKA, M. -- DOSTAL, P. -- SKARZYNSKI, D. Smart & green: inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín : [prezentácia inteligentných a trvaloudržateľných riešení pre mestské prostredie]. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 29 s. ISBN 978-80-552-2005-5.

Originální název:
Smart & green: inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín : [prezentácia inteligentných a trvaloudržateľných riešení pre mestské prostredie]
Anglický název:
Smart and green
Autor:
Viktória Selmeczy (17%)
Thor B. Morante (17%)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (17%)
Marta Weber-Siwirska (17%)
Pavel Dostal (17%)
Daniel Skarzynski (15%)
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-80-552-2005-5
Typ nakladatele:
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Stát:
Slovenská republika
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání: 1
Počet stran:
29
Náklad:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Klíčová slova:
slovenština: obnoviteľné energetické zdroje, mobilita (doprava), životné prostredie miest, záhradné mestá, trvalo udržateľný rozvoj, čistenie odpadových vôd, inteligentné mestá
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Uplatněno na projektech:
SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)