Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SELMECZY, V. -- MORANTE, T B. -- BIHUŇOVÁ, M. -- WEBER-SIWIRSKA, M. -- DOSTAL, P. -- SKARZYNSKI, D. Smart & green: inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín : [prezentácia inteligentných a trvaloudržateľných riešení pre mestské prostredie]. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 29 s. ISBN 978-80-552-2005-5.

Originální název: Smart & green: inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín : [prezentácia inteligentných a trvaloudržateľných riešení pre mestské prostredie]
Anglický název: Smart and green
Autor: Viktória Selmeczy (17%)
Thor B. Morante (17%)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (17%)
Marta Weber-Siwirska (17%)
Pavel Dostal (17%)
Daniel Skarzynski (15%)
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace: odborná kniha
ISBN: 978-80-552-2005-5
Typ nakladatele:
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Stát: Slovenská republika
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 29
Náklad:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Klíčová slova: slovenština: obnoviteľné energetické zdroje, mobilita (doprava), životné prostredie miest, záhradné mestá, trvalo udržateľný rozvoj, čistenie odpadových vôd, inteligentné mestá
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)