Dean's Office of the FBFS (FBFS) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 2

Publications
Type of result
Description KPČ
Year
Details
Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka-multimediálna učebná pomôcka
Martiniaková, Monika -- Omelka, Radoslav -- Ďúranová, Hana -- Krajčovičová, Vladimíra -- Adamkovičová, Mária -- Boboňová, Ivana -- Burzová, Martina -- Kováčová, Veronika -- Toman, Róbert -- Hluchý, Svätoslav -- Bauerová, Mária
Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka-multimediálna učebná pomôcka. Nitra  : Univerzita Konštantína Filozofa. (2014), ISBN 978-80-558-0682-2.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
Skriptá a učebné texty
2014
Details
Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2014-2015
Tomáš, Ján -- Urminská, Dana -- Kováčová, Veronika
Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2014-2015: Fakulta biotechnológie a potravinárstva. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 67 p. ISBN 978-80-552-1215-9.
príručka
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2014
Details