Dekanát FBP (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMÁŠ, J. -- URMINSKÁ, D. -- KOVÁČOVÁ, V. Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2014-2015: Fakulta biotechnológie a potravinárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 67 s. ISBN 978-80-552-1215-9.

Originálny názov:
Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2014-2015: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Anglický názov:
Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2014-2015
Autor:
Pracovisko: Katedra chémie
Katedra biochémie a biotechnológie
Dekanát FBP
Druh publikácie:
príručka
ISBN:
978-80-552-1215-9
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Štát: Slovenská republika
Druh odbornej knihy:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2014
Číslo vydania:
1
Počet strán:
67
Náklad:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: potravinárstvo, biotechnológie, doktorandské štúdium
Rok uplatnenia: 2014
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 16.10.2015 10:11 (Import dát z knižnice)