Dekanát FBP (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARTINIAKOVÁ, M. -- OMELKA, R. -- ĎÚRANOVÁ, H. -- KRAJČOVIČOVÁ, V. -- ADAMKOVIČOVÁ, M. -- BOBOŇOVÁ, I. -- BURZOVÁ, M. -- KOVÁČOVÁ, V. -- TOMAN, R. -- HLUCHÝ, S. -- BAUEROVÁ, M. Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka-multimediálna učebná pomôcka. Nitra  : Univerzita Konštantína Filozofa. (2014), ISBN 978-80-558-0682-2.

Originálny názov: Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka-multimediálna učebná pomôcka
Anglický názov:
Autor:
Monika Martiniaková (10%)
Radoslav Omelka (9%)
RNDr. Hana Ďúranová, PhD. (9%)
Vladimíra Krajčovičová (9%)
Ing. Mária Adamkovičová, PhD. (9%)
Ivana Boboňová (9%)
Martina Burzová (9%)
Veronika Kováčová (9%)
prof. Ing. Róbert Toman, Dr. (9%)
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD. (9%)
Mária Bauerová (9%)
Pracovisko:
Katedra veterinárskych disciplín
Dekanát FBP
Druh publikácie: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
978-80-558-0682-2
Vydavateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia:
2014
URL:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Kľúčové slová: slovenčina: anatómia človeka, anatómia zvierat, mikroskopická anatómia
Rok uplatnenia:
2014
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
RNDr. Hana Ďúranová, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 18:06 (Import dát z knižnice)