Univerzitné pracoviská - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 24

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 116. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 117. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Antioxidant potential of herb extracts of lamiaceae martinov plants
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Shymanska, Oksana -- Brindza, Jan
Antioxidant potential of herb extracts of lamiaceae martinov plants. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 22--24. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Antioxidant potential of lamiaceae herbs from Botanical garden of Slovak University of agriculture in Nitra
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Hrúzová, Michaela -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant potential of lamiaceae herbs from Botanical garden of Slovak University of agriculture in Nitra. In Agrobiodiversity for improving of nutrition, health and life quality 2019. (2019), p. 462--472. ISSN 2585-8246.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro
Kolesárová, Adriana -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Klinerová, Bibiana -- Packová, Dagmara -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kopčeková, Jana -- Mňahončáková, Erika -- Gálik, Branislav
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), p. 533--537. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Digitálne kompetencie (knihovníkov) = Digital competence (of librarians)
Bellérová, Beáta
Digitálne kompetencie (knihovníkov) = Digital competence (of librarians). In Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2019, p. 77--82. ISBN 978-80-89388-89-9 (brož.).
article in a proceedingsOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
Formovanie digitálnych kompetencií pomocou aktívnej podpory informálneho vzdelávania ako prostriedok motivácie študentov na vzdelávanie a samovzdelávanie
Fuska, Jakub -- Jedličková, Ľubica
Formovanie digitálnych kompetencií pomocou aktívnej podpory informálneho vzdelávania ako prostriedok motivácie študentov na vzdelávanie a samovzdelávanie. Final thesis. 2019. 30 p.
final thesis2019Details
Generatívne rozmnožovanie cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.)
Hrúzová, Michaela -- Mňahončáková, Erika -- Brindza, Jan
Generatívne rozmnožovanie cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 39. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Kvantitatívne parametre osiva Tulsi
Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Hegedűs, Ondrej -- Mňahončáková, Erika
Kvantitatívne parametre osiva Tulsi. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 41. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Liečivé rastliny vo vertikálnej výsadbe
Mňahončáková, Erika -- Hrúzová, Michaela
Liečivé rastliny vo vertikálnej výsadbe. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 15. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Medzinárodné štandardné identifikátory a systémy trvalej identifikácie informačných entít: krátky úvod
Jedličková, Ľubica
Medzinárodné štandardné identifikátory a systémy trvalej identifikácie informačných entít: krátky úvod. In Itlib. 23, 1 (2019), p. 38--40. ISSN 1335-793X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
O zlepšovaní digitálnych kompetencií knihovníkov
Bellérová, Beáta
O zlepšovaní digitálnych kompetencií knihovníkov. In Itlib. 23, 1 (2019), p. 46--47. ISSN 1335-793X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít - štandardy, vybrané systémy a aktuálne trendy v kontexte vedeckej komunikácie
Jedličková, Ľubica
Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít - štandardy, vybrané systémy a aktuálne trendy v kontexte vedeckej komunikácie. In Itlib. 23, 2 (2019), p. 30--32. ISSN 1335-793X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 5. časť
Hrubík, Pavel -- Mňahončáková, Erika
Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 5. časť. In Náš vidiek. 16, 1 (2019), p. 12--17. ISSN 1339-1542.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 6. časť
Hrubík, Pavel -- Mňahončáková, Erika
Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 6. časť. In Náš vidiek. 16, 2 (2019), p. 12--18. ISSN 1339-1542.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Rozvíjanie kompetencií študentov k akademickému písaniu
Hleba, Lukáš -- Jedličková, Ľubica
Rozvíjanie kompetencií študentov k akademickému písaniu. Final thesis. 2019. 63 p.
final thesisRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Screening of polyphenolic compounds from traditional medicinal herbs
Kulig, Dominika -- Matysiak, Michal -- Baldovská, Simona -- Štefániková, Jana -- Maruniaková, Nora -- Mňahončáková, Erika -- Árvay, Július -- Galbavý, Drahomír -- Kolesárová, Adriana
Screening of polyphenolic compounds from traditional medicinal herbs. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), p. 487--491. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry
Feriancová, Ľubica -- Štěpánková, Roberta -- Mňahončáková, Erika
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 85 p. ISBN 978-80-552-1966-0.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
The biological properties of different Sambucus nigra extracts associated with human ovarian functions
Bandík, Marek -- Baldovská, Simona -- Maruniaková, Nora -- Mňahončáková, Erika -- Kolesárová, Adriana
The biological properties of different Sambucus nigra extracts associated with human ovarian functions. In KŇAZOVICKÁ, V. -- BELEJ, Ľ. -- ČAPLA, J. -- HOLLÝ, D. -- MARUNIAKOVÁ, N. -- KOLESÁROVÁ, A. Food/Bio/Tech. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 25. ISBN 978-80-552-2038-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The qualitative and quantitative screening of plant polyphenols
Kulig, Dominika -- Matysiak, Michal -- Baldovská, Simona -- Štefániková, Jana -- Maruniaková, Nora -- Mňahončáková, Erika -- Paulen, Oleg -- Kolesárová, Adriana
The qualitative and quantitative screening of plant polyphenols. In KŇAZOVICKÁ, V. -- BELEJ, Ľ. -- ČAPLA, J. -- HOLLÝ, D. -- MARUNIAKOVÁ, N. -- KOLESÁROVÁ, A. Food/Bio/Tech. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 58. ISBN 978-80-552-2038-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Účinné látky a antioxidačná aktivita rodu Bazalka (Ocimum basillicum L.)
Mňahončáková, Erika -- Hrúzová, Michaela -- Péterová, Noemi -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Účinné látky a antioxidačná aktivita rodu Bazalka (Ocimum basillicum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 52. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Uplatnenie a rozvoj digitálnych kompetencií a tvorivých zručností študentov na predmete Ateliér parkovej tvorby
Tóth, Attila -- Jedličková, Ľubica
Uplatnenie a rozvoj digitálnych kompetencií a tvorivých zručností študentov na predmete Ateliér parkovej tvorby. Final thesis. 2019. 35 p.
final thesis2019Details
Variability of morphological parameteres of Ramson (Allium ursinum L.)
Hrúzová, Michaela -- Mňahončáková, Erika -- Brindza, Jan
Variability of morphological parameteres of Ramson (Allium ursinum L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 227--229. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Všetko o úspešnom pestovaní orchideí
Poklembová, Patrícia -- Záhorská, Margita
Všetko o úspešnom pestovaní orchideí. In Záhradkár špeciál. 10, 4 (2019), p. 48--51.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details