Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUPÁK, R. -- KALAFOVÁ, A. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- BRINDZA, J. -- CAPCAROVÁ, M. The use of cornelian cherry on antioxidant activity in ZDF rats. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 24. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
The use of cornelian cherry on antioxidant activity in ZDF rats
Autor: Ing. Rudolf Dupák (20%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (20%)
Ing. Monika Schneidgenová, PhD. (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
24
Do strany: 24
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: laboratórne zvieratá, výskum, potkany, antioxidačná kapacita, drieň obyčajný, terapia
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ: Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)