Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAPCAROVÁ, M. -- KALAFOVÁ, A. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- DUPÁK, R. -- BRINDZA, J. The use of ZDF rats as animal model in diabetes research. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 13. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: The use of ZDF rats as animal model in diabetes research
Autor:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (20%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (20%)
Ing. Monika Schneidgenová, PhD. (20%)
Ing. Rudolf Dupák (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
13
Do strany:
13
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: včelie produkty, laboratórne zvieratá, výskum, potkany, cukrovka (choroba), terapia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Posledná zmena: 29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena: 29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)