Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TIRPÁK, F. -- ZIGO, M. -- KERNS, K. -- ŠÚTOVSKÝ, M. -- MASSANYI, P. -- ŠUTOVSKÝ, P. Missense mutation in EML5 gene affects bovine fertility. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 23. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Missense mutation in EML5 gene affects bovine fertility
Autor: Ing. Filip Tirpák, PhD. (17%)
M. Zigo (17%)
K. Kerns (17%)
M. Šútovský (17%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (17%)
Peter Šutovský (15%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
23
Do strany:
23
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: plodnosť hospodárskych zvierat, sekvencie DNA, hovädzí dobytok, genetika zvierat
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Filip Tirpák, PhD.
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena: 29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)