Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SIROTKIN, A. -- MAKAREVIČ, A V. -- KUBOVIČOVÁ, E. -- MEDVEĎOVÁ, M. -- KOLESÁROVÁ, A. -- HARRATH, A H. Relationship between body conditions and environmental contaminants in bovine ovarian cells. In Theriogenology. 147, (2020), s. 77--84. ISSN 0093-691X.

Originálny názov:
Relationship between body conditions and environmental contaminants in bovine ovarian cells
Autor:
Alexander Sirotkin (16%)
Alexander V. Makarevič (16%)
Elena Kubovičová (16%)
Ing. Marína Medveďová, PhD. (16%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (16%)
Abdel Halim Harrath (16%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Theriogenology
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
147
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
77
Do strany: 84
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: apoptóza, mykotoxíny, kontaminácia, ovariálne bunky
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
17.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Theriogenology. New York: ISSN 0093-691X.

Originálny názov: Theriogenology
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0093-691X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
New York
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 17.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)