Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GREIFOVÁ, H. -- JAMBOR, T. -- TOKÁROVÁ, K. -- SPEVÁKOVÁ, I. -- KNÍŽATOVÁ, N. -- LUKÁČ, N. Resveratrol attenuates hydrogen peroxide-induced oxidative stress in TM3 Leydig cells in vitro. In Journal of environmental science and health. 55, 5 (2020), s. 585--595. ISSN 1093-4529.

Originálny názov:
Resveratrol attenuates hydrogen peroxide-induced oxidative stress in TM3 Leydig cells in vitro
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 55
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania: 2020
Od strany:
585
Do strany: 595
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: resveratrol, oxidačný stres, Leydigove bunky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. ISSN 1093-4529.

Originálny názov: Journal of environmental science and health
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1093-4529
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Taylor & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)