Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CÍSAROVÁ, M. -- HLEBA, L. -- MEDO, J. -- TANČINOVÁ, D. -- MAŠKOVÁ, Z. -- ČUBOŇ, J. -- KOVÁČIK, A. -- FOLTINOVÁ, D. -- BOŽIK, M. -- KLOUČEK, P. The in vitro and in situ effect of selected essential oils in vapour phase against bread spoilage toxicogenic aspergilli. In Food Control. 110, 107007 (2020), s. 1--11. ISSN 0956-7135.

Originálny názov:
The in vitro and in situ effect of selected essential oils in vapour phase against bread spoilage toxicogenic aspergilli
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra mikrobiológie
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Food Control
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
110
Číslo periodika v rámci zväzku:
107007
Rok vydania: 2020
Od strany:
1
Do strany: 11
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: potraviny, chlieb, mikromycéty, Aspergillus, silice
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Food Control. London: ISSN 0956-7135.

Originálny názov:
Food Control
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0956-7135
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
London
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)