Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVELKOVÁ, A. -- HAŠČÍK, P. -- KALAFOVÁ, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- ČUBOŇ, J. -- BUČKO, O. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- HANUSOVÁ, E. -- TKÁČOVÁ, J. -- BOBKO, M. Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), s. 831--835. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Autor: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (10%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (10%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (10%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (10%)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (10%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (10%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (10%)
Emília Hanusová (10%)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (10%)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (10%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania: 2020
Od strany:
831
Do strany:
835
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: perga, výživa zvierat, prepelica japonská, svaly, bielkoviny
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)