Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOBKOVÁ, A. -- HUDÁČEK, M. -- JAKABOVÁ, S. -- BELEJ, Ľ. -- CAPCAROVÁ, M. -- ČURLEJ, J. -- BOBKO, M. -- ÁRVAY, J. -- JAKAB, I. -- ČAPLA, J. -- DEMIANOVÁ, A. The effect of roasting on the total polyphenols and antioxidant activity of coffee. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 1 (2020), s. 1--13. ISSN 0360-1234.

Originálny názov: The effect of roasting on the total polyphenols and antioxidant activity of coffee
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra chémie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part B
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
1
Do strany: 13
Počet strán:
13
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidačná aktivita, polyfenoly, praženie kávy, káva
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. Part B. Philadelphia: ISSN 0360-1234.

Originálny názov: Journal of environmental science and health. Part B
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0360-1234
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Philadelphia
Vydavateľ: Tayolr & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)