Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOZELOVÁ, D. Rastlinné náhrady mlieka v stravovaní obyvateľstva. Nitra : Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo. (2020), URL: http://www.agroporadenstvo.sk/potravinarstvo-odborne-informacie?article=1700.

Originálny názov:
Rastlinné náhrady mlieka v stravovaní obyvateľstva
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
Vydavateľ: Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2020
URL: http://www.agroporadenstvo.sk/potravinarstvo-odborne-informacie?article=1700
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
GHG Práce zverejnené na internete
Kľúčové slová: slovenčina: potravinové alergény, zdravie ľudí, výživa ľudí, potraviny alternatívne
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)