Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FIKSELOVÁ, M. -- LUKÁČOVÁ, S. -- BELEJ, Ľ. -- KLEINOVÁ, M. Hodnocení senzorické kvality inovovaných bezgluténových výrobků = Senzory quality evaluation of innovative gluten-free products. In Ingrovy dny 2020. Brno: Mendelova univerzita, 2020, s. 166--167. ISBN 978-80-7509-711-8 (brož.).

Originálny názov: Hodnocení senzorické kvality inovovaných bezgluténových výrobků = Senzory quality evaluation of innovative gluten-free products
Autor:
Pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Ingrovy dny 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
166
Do strany:
167
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: senzorické analýzy, kukurica, pohánka, bezlepkové potraviny, ryža, kvások
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
14.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Ingrovy dny 2020. Brno: Mendelova univerzita, 2020. ISBN 978-80-7509-711-8 (brož.).

Originálny názov: Ingrovy dny 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-711-8 (brož.)
Vydavateľ:
Mendelova univerzita
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena: 14.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)