Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍKOVÁ, N. -- ŽIDEK, R. -- KASARDA, R. -- JAKABOVÁ, D. -- GENČÍK, M. -- POKORÁDI, J. -- MAJKO, P. -- FERIANCOVÁ, E. Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica). In Biologia. 75, 1 (2020), s. 121--128. ISSN 0006-3088.

Originálny názov:
Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica)
Autor:
Ing. Nina Moravčíková, PhD. (16%)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (12%)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (12%)
Daniela Jakabová (12%)
Martin Genčík (12%)
Ing. Jaroslav Pokorádi (12%)
Pavol Majko (12%)
Erika Feriancová (12%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Biologia
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
75
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2020
Od strany:
121
Do strany:
128
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kamzík vrchovský tatranský, identifikácia, mitochondrie, genetika
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Biologia. Warsaw: ISSN 0006-3088.

Originálny názov:
Biologia
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0006-3088
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Warsaw
Vydavateľ: Versita
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)