Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOBKOVÁ, A. -- HUDÁČEK, M. -- JAKABOVÁ, S. -- BELEJ, Ľ. -- CAPCAROVÁ, M. -- ČURLEJ, J. -- BOBKO, M. -- ÁRVAY, J. -- JAKAB, I. -- ČAPLA, J. -- DEMIANOVÁ, A. The effect of roasting on the total polyphenols and antioxidant activity of coffee. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 1 (2020), s. 1--13. ISSN 0360-1234.

Originálny názov:
The effect of roasting on the total polyphenols and antioxidant activity of coffee
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Alica Bobková, PhD. (10%)
Marek Hudáček (9%)
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD. (9%)
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (9%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (9%)
Ing. Jozef Čurlej, PhD. (9%)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (9%)
Ing. Július Árvay, PhD. (9%)
Imrich Jakab (9%)
Ing. Jozef Čapla, PhD. (9%)
Ing. Alžbeta Demianová (9%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra chémie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part B
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 55
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
1
Do strany:
13
Počet strán:
13
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidačná aktivita, polyfenoly, praženie kávy, káva
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. Part B. Philadelphia: ISSN 0360-1234.

Originálny názov:
Journal of environmental science and health. Part B
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0360-1234
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Philadelphia
Vydavateľ:
Tayolr & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)