Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BENEŠOVÁ, L. -- GOLIAN, J. -- BELEJ, Ľ. -- ZAJÁC, P. -- ČAPLA, J. -- MARTIŠOVÁ, P. -- VLČKO, T. Analýza zastúpenia živočíšnych druhov v zeleninovo-mäsových príkrmoch určených pre deti = Analysis of composition of animal species in vegetables and meat foods intended for children. In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, s. 52--57. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originálny názov:
Analýza zastúpenia živočíšnych druhov v zeleninovo-mäsových príkrmoch určených pre deti = Analysis of composition of animal species in vegetables and meat foods intended for children
Anglický názov:
Analysis of composition of animal species in vegetables and meat foods intended for children
Autor:
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Food technology, food quality
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
52
Do strany:
57
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: potraviny, falšovanie potravín, výživa detí, mäsové výrobky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Lucia Benešová
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originálny názov: Food technology, food quality
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7592-061-4 (brož.)
Vydavateľ:
Vysoká škola chemicko-technologická
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena: 16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)