Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAJÁC, P. -- ČAPLA, J. -- GOLIAN, J. -- BENEŠOVÁ, L. -- BELEJ, Ľ. Potravinové podvody a ich kľúčové faktory = Food fraud key factors. In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, s. 166--172. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originálny názov:
Potravinové podvody a ich kľúčové faktory = Food fraud key factors
Anglický názov:
Food fraud key factors
Autor:
Ing. Peter Zajác, PhD. (20%)
Ing. Jozef Čapla, PhD. (20%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (20%)
Ing. Lucia Benešová (20%)
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Food technology, food quality
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
166
Do strany:
172
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: potraviny, falšovanie potravín, nekalé obchodné praktiky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originálny názov:
Food technology, food quality
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7592-061-4 (brož.)
Vydavateľ:
Vysoká škola chemicko-technologická
Miesto vydania:
Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena: 16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)