Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GOLIAN, J. -- BENEŠOVÁ, L. -- DRDOLOVÁ, Z. -- MARTIŠOVÁ, P. -- SEMJON, B. -- KOZELOVÁ, D. Molecular diagnostic test systems for meat identification: A comparison study of the MEAT 5.0 LCD-array and innuDETECT assay detection methods. In Acta veterinaria. 89, 1 (2020), s. 89--96. ISSN 0001-7213.

Originálny názov: Molecular diagnostic test systems for meat identification: A comparison study of the MEAT 5.0 LCD-array and innuDETECT assay detection methods
Autor:
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta veterinaria
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 89
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2020
Od strany:
89
Do strany:
96
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: identifikácia, mäso, diagnostika, porovnanie
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta veterinaria. Brno: ISSN 0001-7213.

Originálny názov:
Acta veterinaria
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0001-7213
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)