Department of Chemistry (FBFS) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 30

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Anti-inflammatory and antioxidant effect of fermented whole wheat on TNFα-stimulated HT-29 and NF-κB signaling pathway activation
Morena, Gabriele -- Pucci, Laura -- Árvay, Július -- Longo, Vincenzo
Anti-inflammatory and antioxidant effect of fermented whole wheat on TNFα-stimulated HT-29 and NF-κB signaling pathway activation. In Journal of Functional Foods. 45, (2018), p. 392--400. ISSN 1756-4646.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Bioactive substances in onion (Allium cepa L.)
Tóth, Tomáš -- Kolesárová, Anna -- Bystrická, Judita -- Stanovič, Radovan -- Šiatkovský, Oliver -- Halenár, Marek
Bioactive substances in onion (Allium cepa L.). In Proceedings of the 8th international conference on the Quality and safety in food production chain. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2018, p. 50. ISBN 978-83-9511359-0-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Content of cadmium, lead and mercury in water animals and their products
Golian, Jozef -- Belej, Ľubomír -- Šnirc, Marek -- Čurlej, Jozef
Obsah kadmia, olova a ortuti u vodných živočíchov a výrobkov z nich: Content of cadmium, lead and mercury in water animals and their products.  In Hygiena alimentorum XXXIX. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2018), p. 304--311. ISBN 978-80-8077-580-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Correlation relations between physical indicators of table egg shell
Angelovičová, Mária -- Frič, Pavol -- Šnirc, Marek -- Angelovič, Marek
Korelačné vzťahy medzi fyzikálnymi ukazovateľmi škrupiny konzumných vajec: Correlation relations between physical indicators of table egg shell.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. - 23. marec 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 73--76.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Disperzné sústavy
Bajčan, Daniel
Disperzné sústavy. In: VOLLMANNOVÁ, A. -- BAJČAN, D. -- STANOVIČ, R. Všeobecná chémia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. p. 35--55. ISBN 978-80-552-1849-6.
chapter in a bookKapitoly v učebniciach a učebných textoch zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre každú kapitolu.2018Details
Effect of ageing process on fungiform papillae density
Fekete, Tomáš -- Židek, Radoslav -- Šnirc, Marek -- Belej, Ľubomír
Effect of ageing process on fungiform papillae density.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 2 (2017), p. 31--35. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.01.31-35.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of degradation protein metabolites on health comnsuption
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Cviková, Petronela -- Kročko, Miroslav -- Bobko, Marek -- Trembecká, Lenka -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Tóth, Tomáš -- Ducková, Viera
Vplyv degradačných metabolitov bielkovín na zdravie konzumenta = Effect of degradation protein metabolites on health comnsuption. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 9, 2 (2018), p. 8--15. ISSN 1804-3836.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Rhizopus spp.
Tančinová, Dana -- Mašková, Zuzana -- Foltinová, Denisa -- Štefániková, Jana -- Árvay, Július
Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Rhizopus spp.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 491--498. URL: https://doi.org/10.5219/921.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2015Details
Effect of sulphur fertilization on contents of phenolic and sulphuric compounds in onion (Allium cepa L.)
Tóth, Tomáš -- Bystrická, Judita -- Tomáš, Ján -- Siekel, Peter -- Kovarovič, Ján -- Lenková, Marianna
Effect of sulphur fertilization on contents of phenolic and sulphuric compounds in onion (Allium cepa L.). In Journal of food and nutrition research. 57, 2 (2018), p. 170--178. ISSN 1336-8672.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
Enzymológia pre agrobiotechnológov
Urminská, Dana -- Musilová, Janette -- Čanigová, Margita -- Bojňanská, Tatiana
Enzymológia pre agrobiotechnológov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 147 p. ISBN 978-80-552-1867-0.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Garlic (Allium sativum L.) – the content of bioactive compounds
Lenková, Marianna -- Bystrická, Judita -- Chlebo, Peter -- Kovarovič, Ján
Garlic (Allium sativum L.) – the content of bioactive compounds.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 405--412. URL: https://dx.doi.org/10.5219/830.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2015Details
Chémia potravín
Vollmannová, Alena -- Musilová, Janette -- Urminská, Dana -- Bajčan, Daniel -- Bobková, Alica -- Bojňanská, Tatiana -- Bystrická, Judita -- Čanigová, Margita -- Kročko, Miroslav -- Mašková, Zuzana -- Mendelová, Andrea -- Stanovič, Radovan -- Szabová, Eva -- Tančinová, Dana -- Tóth, Tomáš
Chémia potravín. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 543 p. ISBN 978-80-552-1814-4.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Chemická termodynamika
Stanovič, Radovan
Chemická termodynamika. In: VOLLMANNOVÁ, A. -- BAJČAN, D. -- STANOVIČ, R. Všeobecná chémia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. p. 57--74. ISBN 978-80-552-1849-6.
chapter in a bookOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2018Details
Chemická väzba
Vollmannová, Alena
Chemická väzba. In: VOLLMANNOVÁ, A. -- BAJČAN, D. -- STANOVIČ, R. Všeobecná chémia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. p. 22--34. ISBN 978-80-552-1849-6.
chapter in a bookOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2018Details
Chemické reakcie
Stanovič, Radovan -- Bajčan, Daniel
Chemické reakcie. In: VOLLMANNOVÁ, A. -- BAJČAN, D. -- STANOVIČ, R. Všeobecná chémia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. p. 76--128. ISBN 978-80-552-1849-6.
chapter in a bookKapitoly v učebniciach a učebných textoch zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre každú kapitolu.2018Details
Intramuscular fat profile of meat of lamb Cigaja and Merino breed
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Cviková, Petronela -- Hleba, Lukáš -- Bobko, Marek -- Kunová, Simona -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Tóth, Tomáš -- Ducková, Viera
Profil intramuskulárneho tuku jahňacieho mäsa plemen cigája a merino = Intramuscular fat profile of meat of lamb Cigaja and Merino breed. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 9, 2 (2018), p. 16--26. ISSN 1804-3836.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Leek (Allium porrum L.) - the content of macroelements, polyphenols and the value of antioxidant activity
Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Harangozo, Ľuboš -- Tomáš, Ján -- Vollmannová, Alena -- Bajčan, Daniel
Pór záhradný (Allium porrum L.) - obsah makrobiogénnych prvkov, polyfenolov a hodnota antioxidačnej aktivity = Leek (Allium porrum L.) - the content of macroelements, polyphenols and the value of antioxidant activity. 1st ed. Český Těšín : Ing. Václav HELÁN - 2 THETA, 2018. 98 p. ISBN 978-80-86380-95-7.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
Onion (Allium cepa, L.) - the source of bioactive substances
Bystrická, Judita -- Musilová, Janette -- Kavalcová, Petra
Cibuľa kuchynská (Allium Cepa L.) - zdroj bioaktívnych látok = Onion (Allium cepa, L.) - the source of bioactive substances. 1st ed. Český Těšín : 2 Theta, 2018. 101 p. ISBN 978-80-86380-92-6.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
Oxidative stress markers as a reflection on the presence of selected trace metals in freshwater fish common carp (Cyprinus carpio) blood serum
Kováčik, Anton -- Tvrdá, Eva -- Miškeje, Michal -- Tomka, Marián -- Andreji, Jaroslav -- Árvay, Július -- Fik, Martin -- Jambor, Tomáš -- Tirpák, Filip -- Massanyi, Peter
Oxidative stress markers as a reflection on the presence of selected trace metals in freshwater fish common carp (Cyprinus carpio) blood serum.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018),
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Protein quality chicken meat after feeding with active substances of citrus fruits and Diclazuril and Salinomycin sodium
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Angelovič, Marek -- Zajác, Peter -- Čapla, Jozef -- Šnirc, Marek -- Tkáčová, Jana -- Klimentová, Michaela
Protein quality chicken meat after feeding with active substances of citrus fruits and Diclazuril and Salinomycin sodium.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 499--511. URL: https://doi.org/10.5219/915.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2015Details
Rizikové prvky vo vzťahu k obsahu polyfenolických látok v olejninách
Harangozo, Ľuboš
Rizikové prvky vo vzťahu k obsahu polyfenolických látok v olejninách. 1st ed. Český Těšín : Ing. Václav HELÁN - 2 THETA, 2018. 140 p. ISBN 978-80-86380-96-4.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
Štruktúra atómu
Musilová, Janette
Štruktúra atómu. In: VOLLMANNOVÁ, A. -- BAJČAN, D. -- STANOVIČ, R. Všeobecná chémia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. p. 5--17. ISBN 978-80-552-1849-6.
chapter in a bookKapitoly v učebniciach a učebných textoch zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre každú kapitolu.2018Details
The content of polyphenols and antioxidant activity in leaves and flowers of wild garlic (Allium ursinum L.)
Tóth, Tomáš -- Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Musilová, Janette -- Lenková, Marianna
The content of polyphenols and antioxidant activity in leaves and flowers of wild garlic (Allium ursinum L.). In Acta alimentaria. 47, 2 (2018), p. 252--258. ISSN 0139-3006.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The impact of different soil management practices on soil water availability in a vineyards
Šimanský, Vladimír -- Bajčan, Daniel
The impact of different soil management practices on soil water availability in a vineyards.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 16, (2013), p. 53--57. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/66/81.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The meat quality of cigaja and merino breed
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Tkáčová, Jana -- Tóth, Tomáš -- Cviková, Petronela
Kvalita mäsa jahniat plemena cigája a merino = The meat quality of cigaja and merino breed. 1st ed. Český Těšín : 2 Theta, 2018. 76 p. ISBN 978-80-86380-94-0.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
The response of different soil management practices in a vineyard to water availability
Šimanský, Vladimír -- Bajčan, Daniel
The response of different soil management practices in a vineyard to water availability.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 16, 3 (2013), p. 53--57. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/66/81.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Trace elements content in semen and their interactions with sperm quality and RedOx status in freshwater fish Cyprinus carpio: A correlation study
Kováčik, Anton -- Tirpák, Filip -- Tomka, Marián -- Miškeje, Michal -- Tvrdá, Eva -- Árvay, Július -- Andreji, Jaroslav -- Slanina, Tomáš -- Gábor, Michal -- Hleba, Lukáš -- Fik, Martin -- Jambor, Tomáš -- Císarová, Miroslava -- Massanyi, Peter
Trace elements content in semen and their interactions with sperm quality and RedOx status in freshwater fish Cyprinus carpio: A correlation study. In Journal of trace elements in medicine and biology. 50, (2018), p. 399--407. ISSN 0946-672X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Use of the LCD Array kit Meat 5.0 for the analysis of game meat after different heat treatment
Belej, Ľubomír -- Jančo, I. -- Drdolová, Zuzana -- Benešová, Lucia -- Šnirc, Marek -- Čurlej, Jozef -- Golian, Jozef
Využitie LCD Array kitu Meat 5.0 na analýzu mäsa zveriny po rôznom tepelnom ošetrení: Use of the LCD Array kit Meat 5.0 for the analysis of game meat after different heat treatment.  In Hygiena alimentorum XXXIX. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2018), p. 367--373. ISBN 978-80-8077-580-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Všeobecná chémia
Vollmannová, Alena -- Bajčan, Daniel -- Stanovič, Radovan
Všeobecná chémia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 132 p. ISBN 978-80-552-1849-6.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
XVI. international scientific conference of bachelor and master degree students
Vollmannová, Alena -- Maková, Jana -- Hollý, Dominik
XVI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou: zborník abstraktov, 25. apríl 2018 = XVI. international scientific conference of bachelor and master degree students. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 60 p. ISBN 978-80-552-1824-3.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details