Katedra chémie (FBP) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 30

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
A comparison of sensory evaluation and an electronic nose assay in the assessment of aroma in dry hopped beers
Štefániková, Jana -- Nagyová, Veronika -- Hynšt, Matej -- Kudláková, Dominika -- Árvay, Július -- Dráb, Štefan
A comparison of sensory evaluation and an electronic nose assay in the assessment of aroma in dry hopped beers. In Kvasný průmysl. 66, 1 (2020), s. 224--231. ISSN 0023-5830.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. - hubovité ochorenie cícera baranieho
Zetochová, Erika
Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. - hubovité ochorenie cícera baranieho.  In Agroporadenstvo : sieť poradenských služieb v poľnohospodárstve. Nitra : Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo. (2020),
článok v elektronickom zdrojiPráce zverejnené na internete2020Podrobnosti
Basil seeds as a source of antioxidants affected by fortification with selenium
Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Hegedűs, Ondrej -- Vargová, Andrea -- Timoracká, Mária -- Šlosár, Miroslav -- Andrejiová, Alena -- Juríková, Tünde -- Mezey, Ján
Basil seeds as a source of antioxidants affected by fortification with selenium. In Folia horticulturae. 32, 1 (2020), s. 1--10. ISSN 0867-1761.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Podrobnosti
Biogenic and Risk Elements in Walnuts (Juglans regia L.) from Chosen Localities of Slovakia
Harangozo, Ľuboš -- Šnirc, Marek -- Árvay, Július -- Jakabová, Silvia -- Čéryová, Silvia
Biogenic and Risk Elements in Walnuts (Juglans regia L.) from Chosen Localities of Slovakia. In Biological trace element research. (2020), s. 2020. ISSN 0163-4984.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2020
Podrobnosti
Biochemické vlastnosti ako indikátor stupňa zaťaženia pôd v okolí starých banských environmentálnych záťaží = Biochemical properties as indicator of soil environmental pollution in the surrounding of old mining environmental loads
Demková, Lenka -- Bobuľská, Lenka -- Michalko, Miloslav -- Árvay, Július
Biochemické vlastnosti ako indikátor stupňa zaťaženia pôd v okolí starých banských environmentálnych záťaží = Biochemical properties as indicator of soil environmental pollution in the surrounding of old mining environmental loads. In Biodiversity & environment. 12, 1 (2020), s. 4--14. ISSN 2585-9242.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Celkový obsah polyfenolov a antioxidačná aktivita vo vybraných odrodách mrlíka čílského (Chenopodium quinoa Wild.)
Tirdiľová, Ivana -- Pavlína, Pobočková -- Vollmannová, Alena -- Zetochová, Erika
Celkový obsah polyfenolov a antioxidačná aktivita vo vybraných odrodách mrlíka čílského (Chenopodium quinoa Wild.). In Genofond. 24, 1 (2020), s. 26--27. ISSN 1335-5848.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Content of mineral elements in the traditional Oštiepok cheese
Šnirc, Marek -- Árvay, Július -- Králik, Martin -- Jančo, Ivona -- Zajác, Peter -- Harangozo, Ľuboš -- Benešová, Lucia
Content of mineral elements in the traditional Oštiepok cheese. In Biological trace element research. 196, 2 (2020), s. 639--645. ISSN 0163-4984.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Podrobnosti
Determination of volatile organic compounds in Slovak bryndza cheese by the electronic nose and the headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry
Štefániková, Jana -- Árvay, Július -- Miškeje, Michal -- Kačániová, Miroslava
Determination of volatile organic compounds in Slovak bryndza cheese by the electronic nose and the headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 767--773. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Differences in fytochemicals content in coloured cultivars of common bean (phaseolus vulgaris L.)
Tirdiľová, Ivana -- Vollmannová, Alena -- Jančo, Ivona -- Šnirc, Marek
Differences in fytochemicals content in coloured cultivars of common bean (phaseolus vulgaris L.). In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 6 (2020), s. 1187--1190. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Effect of drought and waterlogging on hydrophilic antioxidants and their activity in potato tubers
Orsak, Matyas -- Kotíková, Zora -- Hnilička, František -- Lachman, Jaromír -- Stanovič, Radovan
Effect of drought and waterlogging on hydrophilic antioxidants and their activity in potato tubers. In Plant, soil and environment. 66, 3 (2020), s. 128--134. ISSN 1214-1178.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Effect of grape pomace supplementation on meat performance of broiler chicken ross 308
Haščík, Peter -- Čech, Matej -- Čuboň, Juraj -- Bobko, Marek -- Arpášová, Henrieta -- Pavelková, Adriana -- Kačániová, Miroslava -- Tkáčová, Jana -- Čeryová, Natália
Effect of grape pomace supplementation on meat performance of broiler chicken ross 308. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 10, 1 (2020), s. 140--144. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Podrobnosti
Effect of inoculation on the content of biogenic elements in the white lupine and grass pea
Zetochová, Erika -- Vollmannová, Alena -- Tirdiľová, Ivana
Effect of inoculation on the content of biogenic elements in the white lupine and grass pea. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 385--392. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Podrobnosti
Essential and xenobiotic elements in cottage cheese from the Slovak market with a consumer risk assessment
Capcarová, Marcela -- Harangozo, Ľuboš -- Árvay, Július -- Tóth, Tomáš -- Gabríny, Lucia -- Binkowski, Łukasz J. -- Palšová, Lucia -- Skalická, Magdaléna -- Pardo, Maria De La Luz Garcia -- Stawarz, Robert -- Massanyi, Peter
Essential and xenobiotic elements in cottage cheese from the Slovak market with a consumer risk assessment. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 7 (2020), s. 677--686. ISSN 0360-1234.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Podrobnosti
Fertilization with Magnesium- and Sulfur-Supplemented Digestate Increases the Yield and Quality of Kohlrabi
Lošák, Tomáš -- Valka, Tomáš -- Elbl, Jakub -- Kintl, Antonín -- Keutgen, Anna Jadwiga -- Keutgen, Norbert -- Demková, Lenka -- Árvay, Július -- Varga, Ladislav -- Hnatková, Hana -- Gondek, Krzysztof -- Mierzwa-Hersztek, Monika
Fertilization with Magnesium- and Sulfur-Supplemented Digestate Increases the Yield and Quality of Kohlrabi. In Sustainability. 12, 5733 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Požgajová, Miroslava -- Navrátilová, Alica -- Árvay, Július -- Ďúranová, Hana -- Trakovická, Anna
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 2 (2020), s. 166--173. ISSN 0360-1234.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Požgajová, Miroslava -- Navrátilová, Alica -- Árvay, Július -- Duranová, Hana -- Trakovická, Anna
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 2 (2020), s. 166--173. ISSN 0360-1234.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Investigation of the Properties and Effects of Salvia Officinalis L. on the Viability, Steroidogenesis and Reactive Oxygen Species (ROS) Production in TM3 Leydig Cells in Vitro
Jambor, Tomáš -- Árvay, Július -- Ivanišová, Eva -- Tvrdá, Eva -- Kováčik, Anton -- Greifová, Hana -- Lukáč, Norbert
Investigation of the Properties and Effects of Salvia Officinalis L. on the Viability, Steroidogenesis and Reactive Oxygen Species (ROS) Production in TM3 Leydig Cells in Vitro. In Physiological research. 69, 4 (2020), s. 661--673. ISSN 0862-8408.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Jarné mrazy v genofondových sadoch
Gálik, Martin -- Zetochová, Erika
Jarné mrazy v genofondových sadoch. In Roľnícke noviny. 91, 19 (2020), s. 12. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Lupina biela - vplyv inokulantu na obsah biogénnych prvkov vybraných genotypov
Zetochová, Erika -- Tirdiľová, Ivana -- Vollmannová, Alena
Lupina biela - vplyv inokulantu na obsah biogénnych prvkov vybraných genotypov. In Genofond. 24, 1 (2020), s. 16--18. ISSN 1335-5848.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020Podrobnosti
Macro- and Micro-elements in locally produced and imported fruits on Czech market: a Quantitative assessment
Král, Martin -- Tauferová, Alexandra -- Tremlová, Bohuslava -- Šnirc, Marek -- Árvay, Július -- Walczycka, Maria -- Florkiewicz, Adam
Macro- and Micro-elements in locally produced and imported fruits on Czech market: a Quantitative assessment. In Erwerbs-Obstbau. 62, 3 (2020), s. 361--367. ISSN 0014-0309.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Podrobnosti
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia)
Demková, Lenka -- Árvay, Július -- Bobuľská, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Hrstková, Miroslava
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia). In Environmental science and pollution research. 26, 34 (2020), s. 35227--35239. ISSN 0944-1344.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Podrobnosti
Pestovanie strukovín hrachor siaty
Zetochová, Erika
Pestovanie strukovín hrachor siaty. In Genofond. 24, 1 (2020), s. 38--39. ISSN 1335-5848.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Selected legumes as a source of valuable substances in human nutrition
Tirdiľová, Ivana -- Vollmannová, Alena -- Siekel, Peter -- Zetochová, Erika -- Čéryová, Silvia -- Trebichalský, Pavol
Selected legumes as a source of valuable substances in human nutrition. In Journal of food and nutrition research. 59, 3 (2020), s. 193--201. ISSN 1336-8672.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2020
Podrobnosti
Strukoviny na Slovensku takmer nepestované
Zetochová, Erika
Strukoviny na Slovensku takmer nepestované. In Naše pole. 24, 7 (2020), s. 40--42. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
The effect of cultivar on selected quantitative and qualitative parameters of sweet potatoes (Ipomoea batatas l.) grown in Slovak Republic: Vplyv odrody na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parameter batátov (Ipomoea batatas l.) pestovaných v Slovenskej Republike
Šlosár, Miroslav -- Hegedűsová, Alžbeta -- Hegedűs, Ondrej -- Mezeyová, Ivana -- Timoracká, Mária
The effect of cultivar on selected quantitative and qualitative parameters of sweet potatoes (Ipomoea batatas l.) grown in Slovak Republic: Vplyv odrody na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parameter batátov (Ipomoea batatas l.) pestovaných v Slovenskej Republike. In Journal of Central European Agriculture. 21, 2 (2020), s. 344--355. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Podrobnosti
The effect of roasting on the total polyphenols and antioxidant activity of coffee
Bobková, Alica -- Hudáček, Marek -- Jakabová, Silvia -- Belej, Ľubomír -- Capcarová, Marcela -- Čurlej, Jozef -- Bobko, Marek -- Árvay, Július -- Jakab, Imrich -- Čapla, Jozef -- Demianová, Alžbeta
The effect of roasting on the total polyphenols and antioxidant activity of coffee. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 1 (2020), s. 1--13. ISSN 0360-1234.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Podrobnosti
The evaluation of chemical, antioxidant, antimicrobial and sensory properties of kombucha tea beverage
Ivanišová, Eva -- Meňhartová, Kristína -- Terentjeva, Margarita -- Harangozo, Ľuboš -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
The evaluation of chemical, antioxidant, antimicrobial and sensory properties of kombucha tea beverage. In Journal of Food Science and Technology-MYSORE. 57, 5 (2020), s. 1840--1846. ISSN 0022-1155.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The use of biofortification for production of selenium enriched garden pea
Jakabová, Silvia -- Čurlej, Jozef -- Fikselová, Martina -- Harangozo, Ľuboš -- Kozelová, Dagmar -- Hegedűs, Ondrej -- Hegedűsová, Alžbeta
The use of biofortification for production of selenium enriched garden pea. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 437--442. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Wild Italian Prunus spinosa L. Fruit Exerts In Vitro Antimicrobial Activity and Protects Against In Vitro and In Vivo Oxidative Stress
Pozzo, Luisa -- Russo, Rossela -- Frassinetti, Stefania -- Vizzarri, Francesco -- Árvay, Július -- Vornoli, Andrea -- Casamassima, D. -- Palazzo, M. -- Della Croce, Clara Maria -- Longo, Vincenzo
Wild Italian Prunus spinosa L. Fruit Exerts In Vitro Antimicrobial Activity and Protects Against In Vitro and In Vivo Oxidative Stress. In Foods. 9, 1 (2020), s. 1--15. ISSN 2304-8158.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Zariadenie na bezpečný prietok špecifických plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie tohto bezpečného prietoku: patentový spis 288765 : dátum sprístupnenia 20.5. 2020
Trebichalský, Pavol -- Tomáš, Ján
Zariadenie na bezpečný prietok špecifických plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie tohto bezpečného prietoku: patentový spis 288765 : dátum sprístupnenia 20.5. 2020. TREBICHALSKÝ, P. -- TOMÁŠ, J.
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
Autorské osvedčenia, patenty, objavy
2020
Podrobnosti