Katedra chémie (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠNIRC, M. -- ÁRVAY, J. -- KRÁLIK, M. -- JANČO, I. -- ZAJÁC, P. -- HARANGOZO, Ľ. -- BENEŠOVÁ, L. Content of mineral elements in the traditional Oštiepok cheese. In Biological trace element research. (2020), s. 2019. ISSN 0163-4984.

Originálny názov: Content of mineral elements in the traditional Oštiepok cheese
Autor: Ing. Marek Šnirc, PhD. (16%)
Ing. Július Árvay, PhD. (14%)
Martin Králik (14%)
Ing. Ivona Jančo (14%)
Ing. Peter Zajác, PhD. (14%)
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD. (14%)
Ing. Lucia Benešová (14%)
Pracovisko:
Katedra chémie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Biological trace element research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2020
Od strany:
2019
Do strany: 2019
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: syry, tradičné jedlá, oštiepky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Biological trace element research. Totowa, US: ISSN 0163-4984.

Originálny názov:
Biological trace element research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0163-4984
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Totowa, US
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)