Katedra chémie (FBP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEZEYOVÁ, I. -- HEGEDŰSOVÁ, A. -- HEGEDŰS, O. -- VARGOVÁ, A. -- TIMORACKÁ, M. -- ŠLOSÁR, M. -- ANDREJIOVÁ, A. -- JURÍKOVÁ, T. -- MEZEY, J. Basil seeds as a source of antioxidants affected by fortification with selenium. In Folia horticulturae. 32, 1 (2020), s. 1--10. ISSN 0867-1761.

Originálny názov:
Basil seeds as a source of antioxidants affected by fortification with selenium
Autor:
Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (40%)
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. (25%)
Ondrej Hegedűs (5%)
Andrea Vargová (5%)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (5%)
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (5%)
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. (5%)
Tünde Juríková (5%)
doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (5%)
Pracovisko: Katedra chémie
Katedra zeleninárstva
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Folia horticulturae
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
32
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
1
Do strany: 10
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidanty, bazalka pravá, obsahové látky, selén, liečivé rastliny
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Folia horticulturae. Krakov, Poľsko Polish Society of Horticultural Science: ISSN 0867-1761.

Originálny názov: Folia horticulturae
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0867-1761
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Krakov, Poľsko Polish Society of Horticultural Science
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)