Department of Microbiology (FBFS) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 27

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Kačániová, Miroslava
A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 226--232. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/892.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov
Kňazovická, Vladimíra -- Mojžišová, Jana -- Fehérová, Brigita -- Juhosová, Zuzana -- Kasarda, Radovan
Materská kašička 2. časť: ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov. In Včelár. 92, 1 (2018), p. 14--15. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Antimicrobial activity and resistance of microorganisms isolated from honey bees
Kačániová, Miroslava -- Gasper, Jaroslav -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel -- Puchalski, Czeslaw
Antimicrobial activity and resistance of microorganisms isolated from honey bees. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 133--138. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Ivanišová, Eva -- Felšöciová, Soňa -- Puchalski, Czeslaw -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Žiarovská, Jana
Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 124--128. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Antioxidant activity and total polyphenol content of medicinal herbs with adaptogenic effect /
Ivanišová, Eva -- Farkaš, Anton -- Frančáková, Helena -- Kačániová, Miroslava
Antioxidant activity and total polyphenol content of medicinal herbs with adaptogenic effect /. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 119--123. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties
Kačániová, Miroslava -- Terenjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kunová, Simona -- Žiarovská, Jana -- Kluz, Maciej -- Hanus, P. -- Puchalski, Czeslaw -- Kántor, Attila
Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 108--115. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/878.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 17, 4 (2018), p. 58. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]
Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Medová, Janka -- Javoreková, Soňa -- Kyseľ, Matúš -- Hricová, Andrea
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]. In Cereal chemistry. 95, 1 (2018), p. 109--116. ISSN 0009-0352.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Fungal diversity in the grapes-to-wines chain with emphasis on penicillium species
Felšöciová, Soňa -- Mašková, Zuzana -- Kačániová, Miroslava
Fungal diversity in the grapes-to-wines chain with emphasis on penicillium species.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 379--386. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/882.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Green tea extract affects porcine ovarian cell apoptosis
Roychoudhury, Shubhadeep -- Halenár, Marek -- Michalcová, Katarína -- Nath, Sangeeta -- Kačániová, Miroslava -- Kolesárová, Adriana
Green tea extract affects porcine ovarian cell apoptosis. In Reproductive Biology. 18, 2 (2018), p. 94--98. ISSN 1642-431X.
article in a professional periodical2018Details
Jogurt a jeho výroba
Hleba, Lukáš
Jogurt a jeho výroba.  In SciCell magazín. Mojzesovo : SciCell s.r.o. 2018, (2018), p. 1--2. URL: https://www.scicell.org/2018/04/20/jogurt/.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 17, 2 (2018), p. 58. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni. In Komunální technika. 12, 1 (2018), p. 34. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Ľudský mikrobióm : mikróby v úlohe našich spojencov
Hleba, Lukáš
Ľudský mikrobióm : mikróby v úlohe našich spojencov.  In SciCell magazín. Mojzesovo : SciCell s.r.o. 2018, (2018), p. 1--5. URL: https://www.scicell.org/2018/04/23/ludsky-mikrobiom-mikroby-v-ulohe-nasich-spojencov/.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Microbiological quality of chicken treated with honey and garlic
Kunová, Simona -- Zeleňáková, Lucia -- Lopašovský, Ľubomír -- Kačániová, Miroslava
Mikrobiologická kvalita mäsa kurčiat ošetreného medom a cesnakom: Microbiological quality of chicken treated with honey and garlic.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. - 23. marec 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 154--159.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Microscopic fungi isolated from different Slovak grape varieties
Kunová, Simona -- Kántor, Attila -- Terentjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kluz, Maciej -- Hanus, P. -- Puchalski, Czeslaw -- Kádasi Horáková, Miriam -- Kačániová, Miroslava
Microscopic fungi isolated from different Slovak grape varieties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 438--443. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/893.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Mikroorganizmy a med
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Mikroorganizmy a med. In Agro magazín. 19, 4 (2018), p. 5--6. ISSN 1214-0643.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Molekulárne hmotnosti degradovaných bielkovín a ich využitie pri stanovení procesu zrenia v sušenom solenom mäse
Čuboň, Juraj -- Cviková, Petronela -- Haščík, Peter -- Hleba, Lukáš -- Bobko, Marek -- Trembecká, Lenka -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Molekulárne hmotnosti degradovaných bielkovín a ich využitie pri stanovení procesu zrenia v sušenom solenom mäse. In Ingrovy dny 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 44--51. ISBN 978-80-7509-541-1.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Možnosti efektívneho zužitkovania odpadovej melasy
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Možnosti efektívneho zužitkovania odpadovej melasy. In Odpady. 18, 3 (2018), p. 14. ISSN 1335-7808.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Možnosti zúžitkovania strapín Vitis vinifera ako odpadu pri technologickom spracovaní hrozna
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Možnosti zúžitkovania strapín Vitis vinifera ako odpadu pri technologickom spracovaní hrozna. In Odpady. 18, 4 (2018), p. 22--23. ISSN 1335-7808.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Occurence of coagulase-positive staphylococci in selected food commodities
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava -- Tináková, Katarína -- Barátová, Gabriela -- Švecová, Gabriela
Výskyt koagulázopozitívnych stafylokokov vo vybraných potravinárskych komoditách: Occurence of coagulase-positive staphylococci in selected food commodities.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. - 23. marec 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 39--47.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Phenotypic and genotypic diversity of airborne fungal spores in Demänovská Ice Cave (Low Tatras, Slovakia)
Ogórek, Rafal -- Kozak, Bartosz -- Višňovská, Zuzana -- Tančinová, Dana
Phenotypic and genotypic diversity of airborne fungal spores in Demänovská Ice Cave (Low Tatras, Slovakia). In Aerobiologia. 34, 1 (2018), p. 13--28. ISSN 0393-5965.
article in a professional periodical2018Details
Phytochemical analysis, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activity of different plant organs of Eryngium serbicum L.
Vukic, Milena -- Vukovic, Nenad -- Djelic, Gorica -- Obradović, Ana D. -- Kačániová, Miroslava -- Marković, Snežana D. -- Popović, Suzana Lj -- Baskic, Dejan D.
Phytochemical analysis, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activity of different plant organs of Eryngium serbicum L. In Industrial crops and products. 115, (2018), p. 88--97.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Psoriáza ako dôsledok zmeny mikrobiómu
Hleba, Lukáš
Psoriáza ako dôsledok zmeny mikrobiómu.  In SciCell magazín. Mojzesovo : SciCell s.r.o. 2018, (2018), p. 1--7. URL: https://www.scicell.org/2018/05/09/psoriaza-ako-dosledok-zmeny-mikrobiomu/.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 17, 4 (2018), p. 56--57. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Zvláštne formy kazenia mäsa: pre domácich chovateľov a spracovateľov mäsa
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Zvláštne formy kazenia mäsa: pre domácich chovateľov a spracovateľov mäsa. In Chovateľ. 54, 1 (2018), p. 23. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Ženský mikrobióm : nerozlučiteľní spojenci
Hleba, Lukáš
Ženský mikrobióm : nerozlučiteľní spojenci.  In SciCell magazín. Mojzesovo : SciCell s.r.o. 2018, 1 (2018), p. 1--5. URL: https://www.scicell.org/2018/05/03/zensky-mikrobiom-nerozlucitelni-spojenci/.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details