Centrum medzinárodných programov (FEŠRR) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Potential of short food supply chains, their role and support within the rural development policy in the Slovak Republic
Floriš, Norbert -- Schwarcz, Pavol
Potential of short food supply chains, their role and support within the rural development policy in the Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica. 15, 1 (2018), s. 15--21. ISSN 1336-5452.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti