Department of Ecology (FESRD) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 14

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Cereal residues in soil-water management
Kanianska, Radoslava -- Kizeková, Miriam -- Šiška, Bernard -- Tian, Dong -- Zhang, Xiaoshuan
Cereal residues in soil-water management. In SGEM 2017. Sofia: STEP92 Technology, 2017, s. 137--143. ISBN 978-619-7408-09-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Dôsledky zmien klímy na produkčný potenciál kukurice siatej (Zea mays L.)
Žilinský, Matej
Dôsledky zmien klímy na produkčný potenciál kukurice siatej (Zea mays L.).  In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2017), p. 317--321. ISBN 978-80-89139-40-8.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Ecological functions of vegetation as potentials of ecosystem services (floodplain alder forest in the Tríbeč microregion)
Eliáš, Pavol -- Mariničová, Patrícia
Ecological functions of vegetation as potentials of ecosystem services (floodplain alder forest in the Tríbeč microregion). In Journal of forest science. 63, 3 (2017), p. 126--135. ISSN 1212-4834.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre: študijná príručka 2017 – 2018
Roháčiková, Oľga -- Pauková, Žaneta -- Dalkovičová, Veronika -- Gajdošová, Monika
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre: študijná príručka 2017 – 2018. Nitra  : Vydavateľstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. (2017), ISBN 978-80-552-1708-6. URL: https://drive.google.com/file/d/0B_9lZ77naYMKNDV0b21SdGMwUlE/view.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Identification of drought in Western Slovakia by palmer drought Severity index (PDSI)
Zuzulová, Veronika -- Šiška, Bernard
Identification of drought in Western Slovakia by palmer drought Severity index (PDSI). In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 7--17. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Identification of drought in Western Slovakia by Palmer Drought Severity Index (PDSI)
Zuzulová, Veronika -- Šiška, Bernard
Identification of drought in Western Slovakia by Palmer Drought Severity Index (PDSI). In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 7--14. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Impact of operating temperature of gas transit pipeline on soil quality and production potential of crops
Halmová, Daniela -- Poláková, Zuzana -- Končeková, Lýdia -- Fehér, Alexander
Impact of operating temperature of gas transit pipeline on soil quality and production potential of crops. In Agriculture. 63, 3 (2017), p. 120--127. ISSN 0551-3677.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Influence of snow cover and winter air temperatures on flowering of European Hazel (Corylus avellana L.) in Northern Carpathians
Škvareninová, Jana -- Škvarenina, Jaroslav -- Borsanyi, Peter -- Šiška, Bernard
Influence of snow cover and winter air temperatures on flowering of European Hazel (Corylus avellana L.) in Northern Carpathians.  In Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia. Nitra : Garmond. (2017),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Melica altissima in Slovakia, vanishing grass species of forest ecotones
Eliáš, Pavol -- Dítě, Daniel -- Dítětová, Zuzana -- Eliašová, Mariana
Melica altissima in Slovakia, vanishing grass species of forest ecotones. In Thaiszia. 27, 2 (2017), p. 117--127. ISSN 1210-0420.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Modelovanie adaptačných stratégií využiteľných k zmierneniu dôsledkov sucha v podmienkach meniacej sa klímy na poľnohospodársky využívanú krajinu
Zuzulová, Veronika -- Šiška, Bernard
Modelovanie adaptačných stratégií využiteľných k zmierneniu dôsledkov sucha v podmienkach meniacej sa klímy na poľnohospodársky využívanú krajinu. Final thesis. 2017. 194 p.
final thesisDizertačné a habilitačné práce2017Details
Phytoremedation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives
Hauptvogl, Martin -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Pauková, Žaneta -- Kováčik, Marián
Phytoremedation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives. In PRČÍK, M. Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) : international scientific conference, book of abstracts, September 7-8th 2017 in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 15. ISBN 978-80-552-1737-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Seedlings growth and biomass production of Arudo donax cultivated in southwest Slovakia
Pauková, Žaneta -- Jureková, Zuzana
Rast a tvorba biomasy sadeníc Arundo donax pestovaných na juhozápadnom Slovensku: Seedlings growth and biomass production of Arudo donax cultivated in southwest Slovakia.  In Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: [new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology], international scientific conference, September 7-8th 2017 in Nitra. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2017),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia
Šiška, Bernard -- Nejedlík, Pavol -- Eliašová, Mariana
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2017. 47 p. ISBN 978-80-89703-47-0.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia
Šiška, Bernard -- Nejedlík, Pavol -- Eliašová, Mariana
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia. Nitra  : Garmond. (2017), ISBN 978-80-85754-40-7.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details