Katedra európskych politík (FEŠRR) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 6

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Rumanovská, Ľubica -- Takáč, Ivan -- Lazíková, Zuzana
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia. In Sustainability. 11, 5 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Beňuš, Ondrej -- Čeryová, Dominika
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 13--17. ISSN 1338-8339.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 11--15. ISSN 1336-5452.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 10--14. ISSN 1336-5452.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes
Floriš, Norbert -- Schwarcz, Pavol
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 1--4. ISSN 1336-5452.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Podpora agrárnej vedy a výskumu SR prostredníctvom OECD: Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD
Gendová Ruzsíková, Kristína
Podpora agrárnej vedy a výskumu SR prostredníctvom OECD: Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD. In Ekonomika poľnohospodárstva. 19, 1 (2019), s. 138--139. ISSN 1338-6336.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti