Department of EU Policies (FESRD) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 6

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Rumanovská, Ľubica -- Takáč, Ivan -- Lazíková, Zuzana
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia. In Sustainability. 11, 5 (2019), p. 2019. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Beňuš, Ondrej -- Čeryová, Dominika
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), p. 13--17. ISSN 1338-8339.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), p. 11--15. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), p. 10--14. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes
Floriš, Norbert -- Schwarcz, Pavol
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), p. 1--4. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD
Gendová Ruzsíková, Kristína
Podpora agrárnej vedy a výskumu SR prostredníctvom OECD: Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD. In Ekonomika poľnohospodárstva. 19, 1 (2019), p. 138--139. ISSN 1338-6336.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details