Department of EU Policies (FESRD) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 6

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Agricultural land protection - the case of Slovakia
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Melišková, Ina -- Schwarcz, Pavol
Agricultural land protection - the case of Slovakia. In Management, enterprise and benchmarking in the 21st century. Budapest: Óbuda University, 2017, s. 298--311. ISBN 978-963-449-027-2 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Basics of law
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Marišová, Eleonóra -- Ilková, Zuzana -- Lazíková, Jarmila -- Ďurkovičová, Jana -- Beňuš, Ondrej
Basics of law. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 155 p. ISBN 978-80-552-1711-6.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu
Žuffová, Eva -- Bohátová, Zuzana -- Bumbalová, Monika
Evaluation of the Regional brand Ponitrie from the perspective of fourelements of the marketing mix: Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 598--605. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-77.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Návody na cvičenia zo základov práva
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Marišová, Eleonóra -- Lazíková, Jarmila -- Ilková, Zuzana -- Ďurkovičová, Jana -- Beňuš, Ondrej
Návody na cvičenia zo základov práva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 156 p. ISBN 978-80-552-1712-3.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
The agricultural land sales and land prices in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Fehér, Alexander -- Bandlerová, Anna -- Takáč, Ivan -- Schwarcz, Pavol -- Dirgasová, Katarína
The agricultural land sales and land prices in Slovakia. In: Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business. Riga: ISMA University, 2017. p. 146--164.
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
The land management manual of the EU
Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia -- Schwarcz, Pavol -- Roháčiková, Oľga -- Viti, Domenico -- Celi, Giuseppe -- Przygodzka, Renata -- Sadowski, Adam -- Bueno-Armijo, Antonio -- Seher, Walter -- Mansberger, Reinfried -- Neugebauer, Georg -- Ivanova, Mariana -- Dimitrova, Vihra
The land management manual of the EU. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 97 p. ISBN 978-80-552-1684-3.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details