Department of EU Policies (FESRD) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 3

Publications
Type of result
Description KPČ
Year
Details
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review
Hauptvogl, Martin -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Pauková, Žaneta -- Kováčik, Marián -- Lošák, Tomáš
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 1 (2020), p. 505--5016. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
Possibilities for use of licensed electronic resources by students at the Faculty of european studies and regional development
Kováčik, Marián
Možnosti využívania licencovaných elektronických zdrojov študentmi na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja: Possibilities for use of licensed electronic resources by students at the Faculty of european studies and regional development. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 444--457. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia
Takáč, Ivan -- Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia. In Land. 9, 3 (2020), p. 3. ISBN 2073-445X online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details