Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 10

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Agricultural land protection - the case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Takáč, Ivan -- Rumanovská, Ľubica -- Roháčiková, Oľga -- Lazíková, Zuzana
Agricultural land protection - the case of Slovakia. In Economy & Business. 13, (2019), s. 385--398. ISSN 1314-7242.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Commuting trends and patterns behind the regional imbalances in Slovakia
Mariš, Martin -- Kováčik, Marián -- Fáziková, Mária
Commuting trends and patterns behind the regional imbalances in Slovakia. In European Journal of Geography. 10, 1 (2019), s. 23--36. ISBN 1792-1341 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Rumanovská, Ľubica -- Takáč, Ivan -- Lazíková, Zuzana
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia. In Sustainability. 11, 5 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Beňuš, Ondrej -- Čeryová, Dominika
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 13--17. ISSN 1338-8339.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 11--15. ISSN 1336-5452.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 10--14. ISSN 1336-5452.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes
Floriš, Norbert -- Schwarcz, Pavol
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 1--4. ISSN 1336-5452.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Podpora agrárnej vedy a výskumu SR prostredníctvom OECD: Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD
Gendová Ruzsíková, Kristína
Podpora agrárnej vedy a výskumu SR prostredníctvom OECD: Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD. In Ekonomika poľnohospodárstva. 19, 1 (2019), s. 138--139. ISSN 1338-6336.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Renewable energy sources and economic efficiency of biogas plant
Čeryová, Dominika -- Turčeková, Natália -- Beňuš, Ondrej -- Valentíni, Filip
Renewable energy sources and economic efficiency of biogas plant. In Business and entrepreneurial economics BEE. Zahreb: Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2019, s. 96--101.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Technical efficiency in the agricultural business - the case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Lazíková, Zuzana -- Takáč, Ivan -- Rumanovská, Ľubica -- Bandlerová, Anna
Technical efficiency in the agricultural business - the case of Slovakia. In Sustainability. 11, 20 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti