Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 10

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Agrarian law of the European Union 2017: land relations in agriculture, entrepreneurship in agriculture, EU Common Agricultural policy, November 23rd 2017 in Nitra
Beňuš, Ondrej -- Melišková, Ina
Agrarian law of the European Union 2017: land relations in agriculture, entrepreneurship in agriculture, EU Common Agricultural policy, November 23rd 2017 in Nitra. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), ISBN 978-80-552-1796-3.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Podrobnosti
Biogenic and risk elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure
Semla, M. -- Schwarcz, Pavol -- Mezey, Ján -- Binkowski, Łukasz J. -- Blaszczyk, Martyna -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Stawarz, Robert -- Massanyi, Peter
Biogenic and risk elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological trace element research. 184, 1 (2018), s. 33--41. ISSN 0163-4984.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
Európske obchodné právo
Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Takáč, Ivan
Európske obchodné právo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 305 s. ISBN 978-80-552-1869-4.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2018Podrobnosti
Excise tax on alcohol according to legal law of Slovak Republic in terms of EU secondary law transposition: Spotrebná daň z liehu v právnom poriadku Slovenskej republiky z hľadiska transpozície sekundárneho práva EÚ
Beňuš, Ondrej
Excise tax on alcohol according to legal law of Slovak Republic in terms of EU secondary law transposition: Spotrebná daň z liehu v právnom poriadku Slovenskej republiky z hľadiska transpozície sekundárneho práva EÚ.  In EU agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 4, 2 (2015), s. 1--6. URL: http://dx.doi.org/10.1515/eual-2015-0007.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
Individual farmers and their regional disparities in Slovakia
Rumanovská, Ľubica -- Lazíková, Jarmila -- Takáč, Ivan -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
Individual farmers and their regional disparities in Slovakia. In Scientific papers. Management, economic engineering in agriculture and rural development. 18, 3 (2018), s. 365--372. ISSN 2284-7995.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
Leader – ex-post evaluation of the delivery mechanism: Leader – ex-post hodnotenie implementačného mechanizmu
Bumbalová, Monika -- Takáč, Ivan -- Valach, Martin -- Tvrdoňová, Jela
Leader – ex-post evaluation of the delivery mechanism: Leader – ex-post hodnotenie implementačného mechanizmu.  In EU agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 4, 1 (2015), s. 10--17. URL: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002feual.2015.4.issue-1$002feual-2015-0002$002feual-2015-0002.pdf?t:ac=j$002feual.2015.4.issue-1$002fissue-files$002feual.2015.4.issue-1.xml.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
Legal regulation of direct payments in EU and Slovak Republic in programming period 2014-2020: Právna úprava priamych platieb v EÚ a Slovenskej republike v programovom období 2014-2020
Palšová, Lucia -- Schwarcz, Pavol
Legal regulation of direct payments in EU and Slovak Republic in programming period 2014-2020: Právna úprava priamych platieb v EÚ a Slovenskej republike v programovom období 2014-2020.  In EU agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 4, 1 (2015), s. 33--38.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
Potential of short food supply chains, their role and support within the rural development policy in the Slovak Republic
Floriš, Norbert -- Schwarcz, Pavol
Potential of short food supply chains, their role and support within the rural development policy in the Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica. 15, 1 (2018), s. 15--21. ISSN 1336-5452.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
Small farmers, their position and support within the CAP - case of Slovakia
Rumanovská, Ľubica -- Lazíková, Jarmila -- Takáč, Ivan
Small farmers, their position and support within the CAP - case of Slovakia. In Scientific papers. Management, economic engineering in agriculture and rural development. 18, 1 (2018), s. 423--433. ISSN 2284-7995.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
Vývoj podnikateľskej štruktúry podnikov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde na Slovensku: Development of the business structure on agricultural land in Slovakia
Buday, Štefan -- Rumanovská, Ľubica -- Gubáňová, Monika
Vývoj podnikateľskej štruktúry podnikov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde na Slovensku: Development of the business structure on agricultural land in Slovakia. In Ekonomika poľnohospodárstva. 18, 1 (2018), s. 73--86. ISSN 1338-6336.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti