Katedra európskych politík (FEŠRR) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BEŇUŠ, O. -- ČERYOVÁ, D. Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 13--17. ISSN 1338-8339.

Originální název:
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Autor:
Pracoviště:
Katedra ekonomiky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
8
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2019
Od strany:
13
Do strany: 17
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: obnoviteľné energetické zdroje, produkcia, právne predpisy, legislatíva, elektrická energia
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. Nitra: ISSN 1338-8339.

Originální název:
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-8339
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitra
Vydavatel: Slovak Agricultural University
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)