Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BEŇUŠ, O. -- ČERYOVÁ, D. Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 13--17. ISSN 1338-8339.

Originálny názov: Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Autor: doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD. (50%)
Ing. Dominika Čeryová, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra európskych politík
Katedra ekonomiky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 8
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 13
Do strany: 17
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: obnoviteľné energetické zdroje, produkcia, právne predpisy, legislatíva, elektrická energia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. Nitra: ISSN 1338-8339.

Originálny názov: Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1338-8339
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ: Slovak Agricultural University
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)