Katedra európskych politík (FEŠRR) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GENDOVÁ RUZSÍKOVÁ, K. Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 10--14. ISSN 1336-5452.

Originální název: Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement
Autor:
Pracoviště:
Katedra európskych politík
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta regionalia et environmentalica
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 16
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2019
Od strany:
10
Do strany:
14
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spoločná poľnohospodárska politika, poľnohospodársky rozvoj, ekonomický rozvoj
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková
Poslední změna: 27.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Acta regionalia et environmentalica. Nitra: ISSN 1336-5452.

Originální název:
Acta regionalia et environmentalica
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1336-5452
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
27.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)