Katedra európskych politík (FEŠRR) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GENDOVÁ RUZSÍKOVÁ, K. Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 10--14. ISSN 1336-5452.

Originální název: Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement
Autor: Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková (100%)
Pracoviště: Katedra európskych politík
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Acta regionalia et environmentalica
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 16
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2019
Od strany: 10
Do strany: 14
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spoločná poľnohospodárska politika, poľnohospodársky rozvoj, ekonomický rozvoj
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková
Poslední změna: 09.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Acta regionalia et environmentalica. ISSN 1336-5452.

Originální název: Acta regionalia et environmentalica
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1336-5452
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 09.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)