Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GENDOVÁ RUZSÍKOVÁ, K. Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 10--14. ISSN 1336-5452.

Originálny názov: Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement
Autor: Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková (100%)
Pracovisko: Katedra európskych politík
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta regionalia et environmentalica
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 16
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 10
Do strany: 14
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spoločná poľnohospodárska politika, poľnohospodársky rozvoj, ekonomický rozvoj
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta regionalia et environmentalica. ISSN 1336-5452.

Originálny názov: Acta regionalia et environmentalica
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1336-5452
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)