Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GENDOVÁ RUZSÍKOVÁ, K. Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 10--14. ISSN 1336-5452.

Originálny názov: Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement
Autor:
Pracovisko: Katedra európskych politík
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta regionalia et environmentalica
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 16
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2019
Od strany:
10
Do strany:
14
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: spoločná poľnohospodárska politika, poľnohospodársky rozvoj, ekonomický rozvoj
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta regionalia et environmentalica. Nitra: ISSN 1336-5452.

Originálny názov:
Acta regionalia et environmentalica
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1336-5452
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)