Department of Law (FESRD) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 24

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Administrative law
Marišová, Eleonóra -- Beňuš, Ondrej -- Ilková, Zuzana -- Lichnerová, Ivana
Administrative law. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 178 p. ISBN 978-80-552-2071-0.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Agrárne právo Európskej únie: vybrané kapitoly
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
Agrárne právo Európskej únie: vybrané kapitoly. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 143 p. ISBN 978-80-552-2014-7.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Agricultural land protection - the case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Takáč, Ivan -- Rumanovská, Ľubica -- Roháčiková, Oľga -- Lazíková, Zuzana
Agricultural land protection - the case of Slovakia. In Economy & Business. 13, (2019), p. 385--398. ISSN 1314-7242.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Agricultural land protection against the land withdrawal for the non-agricultural purposes
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana -- Mäsiarová, Emília
Agricultural land protection against the land withdrawal for the non-agricultural purposes. In PALŠOVÁ, L. -- LAZÍKOVÁ, Z. Central European initiative on agricultural land protection - CEILAND. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 21--28. ISBN 978-80-552-2026-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Bio-based circular economy in European national and regional strategies
Vanhamaki, Susanna -- Medková, Kateřina -- Malamakis, Apostolos -- Kontogianni, Stamatia -- Marišová, Eleonóra -- Huisman Dellago, David -- Moussiopoulos, Nicolas
Bio-based circular economy in European national and regional strategies. In International Journal of Sustainable Development and Planning. 14, 1 (2019), p. 31--43. ISSN 1743-7601.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Rumanovská, Ľubica -- Takáč, Ivan -- Lazíková, Zuzana
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia. In Sustainability. 11, 5 (2019), p. 2019. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Decentralization policies in public administration in Slovakia and the Czech Republic, and their impact on building offices’ scale efficiency
Fandel, Peter -- Marišová, Eleonóra -- Malatinec, Tomáš -- Lichnerová, Ivana
Decentralization policies in public administration in Slovakia and the Czech Republic, and their impact on building offices’ scale efficiency. In Administrative Sciences. 9, 4 (2019), p. 4. ISBN 2076-3387 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Ekologické poľnohospodárstvo a jeho prepojenie s rozvojom vidieka
Mäsiarová, Emília
Ekologické poľnohospodárstvo a jeho prepojenie s rozvojom vidieka. In AGROmagazín. 21, 5 (2019), p. 10--11. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku takmer 30 rokov
Mäsiarová, Emília
Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku takmer 30 rokov. In AGROmagazín. 21, 2 (2019), p. 14--15. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia
Palšová, Lucia -- Melichová, Katarína -- Melišková, Ina
Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia. In Sustainability. 11, 14 (2019), p. 2019. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Návody na cvičenia zo základov práva
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Marišová, Eleonóra -- Ilková, Zuzana -- Lazíková, Jarmila -- Ďurkovičová, Jana -- Čechmánek, Kristián
Návody na cvičenia zo základov práva. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 160 p. ISBN 978-80-552-2060-4.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
New approaches to waste recovery in Nitra region
Marišová, Eleonóra -- Mariš, Martin
Nové prístupy k zhodnocovaniu odpadov v Nitrianskom samosprávnom kraji: New approaches to waste recovery in Nitra region. In PRČÍK, M. -- KOTRLA, M. Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, ISBN 978-80-552-2058-1.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
New approaches to waste recovery in Nitra region: Eleonóra Marišová, Martin Mariš
Marišová, Eleonóra -- Mariš, Martin
New approaches to waste recovery in Nitra region: Eleonóra Marišová, Martin Mariš. In PRČÍK, M. -- KOTRLA, M. Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 21. ISBN 978-80-552-2056-7 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Nová legislatíva pre ekologické poľnohospodárstvo
Mäsiarová, Emília
Nová legislatíva pre ekologické poľnohospodárstvo. In AGROmagazín. 21, 8 (2019), p. 14--15. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Ochranná známka Európskej únie
Lazíková, Jarmila
The notion of the European Union trademark: Ochranná známka Európskej únie. In EU agrarian Law. 8, 1 (2019), p. 21--31. ISSN 1339-9276.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Organic farming versus interest of the state for its support
Palšová, Lucia
Organic farming versus interest of the state for its support. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 4 (2019), p. 2773--2784. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Pssibilities for the public service performance on the building order in the Slovak Republic
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Možnosti výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku v SR: Pssibilities for the public service performance on the building order in the Slovak Republic.  In Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 269--276. ISBN 978-80-552-2018-5. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220185/lichnerova-marisova.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Riešenie problematiky zlučovania obcí a spolupráce obecných úradov na zabezpečovanie prenesených kompetencií = Issues of municipalities merging and cooperation of municipal offices for transferred competences performance
Marišová, Eleonóra -- Lichnerová, Ivana
Riešenie problematiky zlučovania obcí a spolupráce obecných úradov na zabezpečovanie prenesených kompetencií = Issues of municipalities merging and cooperation of municipal offices for transferred competences performance. In Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, p. 108--119. ISBN 978-80-89453-62-7 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Stratégie pre zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji
Marišová, Eleonóra
Stratégie pre zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji. In Recyklácia odpadov 2019. Bratislava: Kongres STUDIO, 2019, p. 5--13.
article in a proceedingsOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
Technical efficiency in the agricultural business - the case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Lazíková, Zuzana -- Takáč, Ivan -- Rumanovská, Ľubica -- Bandlerová, Anna
Technical efficiency in the agricultural business - the case of Slovakia. In Sustainability. 11, 20 (2019), p. 2019. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
The role of organic agriculture in rural development
Mäsiarová, Emília
Úloha ekologického poľnohospodárstva v rozvoji vidieka: The role of organic agriculture in rural development. In Ekonomika poľnohospodárstva. 19, 1 (2019), p. 124--137. ISSN 1338-6336.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
The sublease contract as a tool for solution of the land ownership fragmentation in Slovakia
Palšová, Lucia
The sublease contract as a tool for solution of the land ownership fragmentation in Slovakia. In CEDR Journal of Rural Law. 5, 1 (2019), p. 72--76. ISSN 2414-3456.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Výkon kompetencií obcí na úseku stavebného poriadku v SR a ČR po reforme verejnej správy = The performance of municipal competence in the building order sector in the Slovak Republic and in the Czech Republic after the reform of public administration
Marišová, Eleonóra -- Lichnerová, Ivana -- Malatinec, Tomáš -- Fandel, Peter
Výkon kompetencií obcí na úseku stavebného poriadku v SR a ČR po reforme verejnej správy = The performance of municipal competence in the building order sector in the Slovak Republic and in the Czech Republic after the reform of public administration. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 8, 2 (2019), p. 32--78. ISSN 1805-3246.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Zákon o ochranných známkach: komentár
Lazíková, Jarmila
Zákon o ochranných známkach: komentár. 1st ed. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 439 p. ISBN 978-80-571-0121-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details