Department of Law (FESRD) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 5

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Individual farmer - the legal form of doing business in agriculture
Lazíková, Zuzana -- Lazíková, Jarmila
Samostatne hospodáriaci roľník ako právna forma podnikania v poľnohospodárstve: Individual farmer - the legal form of doing business in agriculture.  In Agrarian law of the European Union 2017: land relations in agriculture, entrepreneurship in agriculture, EU Common Agricultural policy, November 23rd 2017 in Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 71--78.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ
Lazíková, Jarmila
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ. 1st ed. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 302 p. ISBN 978-80-8168-818-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Small farmers, their position and support within the CAP - case of Slovakia
Rumanovská, Ľubica -- Lazíková, Jarmila -- Takáč, Ivan
Small farmers, their position and support within the CAP - case of Slovakia. In Scientific papers. 18, 1 (2018), p. 423--433. ISSN 2284-7995.
article in a professional periodical2018Details
Support mechanism systems of RES in SR: focus on the field of electricity production
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Support mechanism systems of RES in SR: focus on the field of electricity production. In Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 56--60. ISBN 978-89983-02-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Úloha samosprávy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
Melišková, Ina
The role of self-government in the field of agricultural land protection: Úloha samosprávy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy. (2018),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details