Department of Law (FESRD) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 4

Publications
Type of result
Description KPČ
Year
Details
Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic
Lichnerová, Ivana
Kompetencie a spolupráca obcí v sektore stavebného poriadku v SR a ČR: Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic.  In Teória a prax verejnej správy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. (2020), p. 19--33. ISBN 978-80-8152-841-5.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), p. 206--217. ISBN 978-80-8105-961-2.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Legislation on land protection in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
Legislation on land protection in Slovakia. In Ecocycles. 6, 1 (2020), p. 98--105. ISSN 2416-2140.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia
Takáč, Ivan -- Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia. In Land. 9, 3 (2020), p. 3. ISBN 2073-445X online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details