Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 9

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A new stage in the development of innovative processes: The grassroots
Hrivnák, Michal -- Melichová, Katarína -- Roháčiková, Oľga
Nová etapa vo vývoji inšttucionalizácie inovačných procesov: Grassroots inovácie: A new stage in the development of innovative processes: The grassroots. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, p. 134--141. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia
Melichová, Katarína -- Varecha, Lukáš
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), p. 2020. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures.  In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), p. 91--97. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Potential for the development of social entrepreneurship in the third sector in Slovakia
Chreneková, Marcela -- Klapková, Adriána -- Svetlíková, Veronika
Potenciál rozvoja sociálneho podnikania v treťom sektore na Slovensku = Potential for the development of social entrepreneurship in the third sector in Slovakia. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, p. 439--447. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020
Details
Production function estimation and economics of fast-growing plants cultivation for bioenergy purposes. Case study of Kolíňany
Mariš, Martin
Production function estimation and economics of fast-growing plants cultivation for bioenergy purposes. Case study of Kolíňany. In Mathematics in education, research and applications. 6, 1 (2020), p. 25--30. ISSN 2453-6881.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Regional development agencies in Slovakia: Past and present
Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Regionálne rozvojové agentúry na Slovensku : minulosť a súčasnosť: Regional development agencies in Slovakia: Past and present. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, p. 74--81. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020
Details
Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food
Beresecká, Janka -- Svetlíková, Veronika
Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food. In International Journal for Innovation Education and Research. 8, 5 (2020), p. 222--237. ISSN 2411-3123.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020Details
Vidiecky cestovný ruch: veda a prax
Beresecká, Janka -- Hroncová Vicianová, Jana
Vidiecky cestovný ruch: veda a prax. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 173 p. ISBN 978-80-552-2156-4.
textbook
Skriptá a učebné texty
2020
Details
Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni
Beresecká, Janka -- Svetlíková, Veronika
The importance of cooperation of tourism organizations at the regional level = Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni.  In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), p. 313--319. ISBN 978-80-210-9610-3. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1632/4546/2265-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020
Details