Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 7

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Diffusion of university knowledge in space
Hrivnák, Michal
Difúzia znalostí univerzít v priestore: Diffusion of university knowledge in space.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov
Fáziková, Mária
Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 148 p. ISBN 978-80-552-1658-4.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Innovation ecosystem of the Slovak University of Agriculture and its cooperation with practice
Chreneková, Marcela -- Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Jarábková, Jana
Inovačný ekosystém Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a jej spolupráca s praxou: Innovation ecosystem of the Slovak University of Agriculture and its cooperation with practice.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 255--263. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-32.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Is rural tourism a Perspective driver of development of rural municipalities? – The Case of Slovak Republic
Melichová, Katarína -- Majstríková, Ľubica
Is rural tourism a Perspective driver of development of rural municipalities? – The Case of Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 1--6. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
On the trail of university knowledge what - we already know about it's dissemination in space?
Hrivnák, Michal -- Fáziková, Mária
Na stope univerzitným znalostiam - či vieme povedať o ich disseminácii v priestore?: On the trail of university knowledge what - we already know about it's dissemination in space?.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 229--236. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-29.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Seasonality and its effect on investments in terms of the financial market
Mariš, Martin
Seasonality and its effect on investments in terms of the financial market.  In Matematika pre vedu a prax 2017: zborník abstraktov z vedeckého seminára, Nitra, 19. január 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 20. URL: http://www.fem.uniag.sk/tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra%20matematiky%20-%20dokumenty/Seminar%202017/ZbornikAbstraktov17.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Vidiecky cestovný ruch: praktikum
Beresecká, Janka
Vidiecky cestovný ruch: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 104 p. ISBN 978-80-552-1639-3.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details