Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 15

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Ako zvyšovať konkurencieschopnosť územia? Prípadová štúdia obce Spišský Hrhov
Fáziková, Mária
Ako zvyšovať konkurencieschopnosť územia? Prípadová štúdia obce Spišský Hrhov. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 388--405. ISBN 978-80-210-8586-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Bioeconomy enterprise innovation systems in selected EU countries
Marišová, Eleonóra -- Šajbidorová, Mária -- Chreneková, Marcela -- Grešová, Lucia -- Mariš, Martin
Bioeconomy enterprise innovation systems in selected EU countries. In PRČÍK, M. Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) : international scientific conference, book of abstracts, September 7-8th 2017 in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 20. ISBN 978-80-552-1737-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Diffusion of university knowledge in space
Hrivnák, Michal
Difúzia znalostí univerzít v priestore: Diffusion of university knowledge in space.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov
Fáziková, Mária
Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 148 p. ISBN 978-80-552-1658-4.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Innovation ecosystem of the Slovak University of Agriculture and its cooperation with practice
Chreneková, Marcela -- Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Jarábková, Jana
Inovačný ekosystém Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a jej spolupráca s praxou: Innovation ecosystem of the Slovak University of Agriculture and its cooperation with practice.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 255--263. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-32.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Is rural tourism a Perspective driver of development of rural municipalities? – The Case of Slovak Republic
Melichová, Katarína -- Majstríková, Ľubica
Is rural tourism a Perspective driver of development of rural municipalities? – The Case of Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 1--6. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Kreatívna ekonomika ako hnacia sila rozvoja vidieckych regiónov Slovenska
Melichová, Katarína -- Lietava, Marek
Kreatívna ekonomika ako hnacia sila rozvoja vidieckych regiónov Slovenska. In Geografické informácie. 21, 1 (2017), p. 37--48. ISSN 1337-9453.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Managerial thinking and management of tourism business
Beresecká, Janka
Managerial thinking and management of tourism business. In CEFE 2017 - Central European conference in finance and economics. Košice: Technical University, 2017, s. 99--107. ISBN 978-80-553-2906-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Nitra self - government region, Slovakia
Mariš, Martin -- Chreneková, Marcela -- Grešová, Lucia -- Gaduš, Ján
Nitra self - government region, Slovakia.  In Perspectives on bioeconomy cases from the ERDI partner regions. Pardubice : eRDI - Empowering regional development and innovatios. (2017), p. 48--61. ISBN 978-952-275-245-1. URL: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136189/Erdi_report.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
článok v elektronickom zdrojiKapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
On the trail of university knowledge what - we already know about it's dissemination in space?
Hrivnák, Michal -- Fáziková, Mária
Na stope univerzitným znalostiam - či vieme povedať o ich disseminácii v priestore?: On the trail of university knowledge what - we already know about it's dissemination in space?.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 229--236. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-29.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Quo vadis tourism in Slovakia?
Beresecká, Janka
Quo vadis tourism in Slovakia?. In Transactions of the Universities of Košice. 2 (2017), p. 7--16. ISSN 1335-2334.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Seasonality and its effect on investments in terms of the financial market
Mariš, Martin
Seasonality and its effect on investments in terms of the financial market.  In Matematika pre vedu a prax 2017: zborník abstraktov z vedeckého seminára, Nitra, 19. január 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 20. URL: http://www.fem.uniag.sk/tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra%20matematiky%20-%20dokumenty/Seminar%202017/ZbornikAbstraktov17.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Selection of EU finaced projects and the territorial cohesion
Lietava, Marek -- Fáziková, Mária
Selection of EU finaced projects and the territorial cohesion. In Acta Oeconomica universitatis Selye. 6, 1 (2017), p. 71--84. ISSN 1338-6581.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Spatial and related aspects of university spending - case study of Slovak university of agriculture in Nitra
Hrivnák, Michal -- Melichová, Katarína -- Roháčiková, Oľga
Spatial and related aspects of university spending - case study of Slovak university of agriculture in Nitra.  In 6th Central European conference in regional science - CERS - Engines of urban and regional development. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. (2017), p. 642--652. ISBN 978-80-5573-1335-9. URL: http://www.cers.umb.sk/wp-content/uploads/proceedings/63-spatial-and-related-aspects-of.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Vidiecky cestovný ruch: praktikum
Beresecká, Janka
Vidiecky cestovný ruch: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 104 p. ISBN 978-80-552-1639-3.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details