Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 11

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia
Melichová, Katarína -- Varecha, Lukáš
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia
Melichová, Katarína -- Varecha, Lukáš
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Podrobnosti
Nová etapa vo vývoji inšttucionalizácie inovačných procesov: Grassroots inovácie: A new stage in the development of innovative processes: The grassroots
Hrivnák, Michal -- Melichová, Katarína -- Roháčiková, Oľga
Nová etapa vo vývoji inšttucionalizácie inovačných procesov: Grassroots inovácie: A new stage in the development of innovative processes: The grassroots. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, s. 134--141. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020Podrobnosti
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures.  In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), s. 91--97. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Potenciál rozvoja sociálneho podnikania v treťom sektore na Slovensku = Potential for the development of social entrepreneurship in the third sector in Slovakia
Chreneková, Marcela -- Klapková, Adriána -- Svetlíková, Veronika
Potenciál rozvoja sociálneho podnikania v treťom sektore na Slovensku = Potential for the development of social entrepreneurship in the third sector in Slovakia. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, s. 439--447. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Production function estimation and economics of fast-growing plants cultivation for bioenergy purposes. Case study of Kolíňany
Mariš, Martin
Production function estimation and economics of fast-growing plants cultivation for bioenergy purposes. Case study of Kolíňany. In Mathematics in education, research and applications. 6, 1 (2020), s. 25--30. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Regional brand in slovak tourism
Beresecká, Janka -- Nagyová, Ľudmila -- Cagáňová, Dagmar
Regional brand in slovak tourism. In Science and Technologies for Smart Cities. (2020), s. 388--411. ISBN 1867-8211 online.
článok v odbornom periodiku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Regionálne rozvojové agentúry na Slovensku : minulosť a súčasnosť: Regional development agencies in Slovakia: Past and present
Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Regionálne rozvojové agentúry na Slovensku : minulosť a súčasnosť: Regional development agencies in Slovakia: Past and present. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, s. 74--81. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v zborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food
Beresecká, Janka -- Svetlíková, Veronika
Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food. In International Journal for Innovation Education and Research. 8, 5 (2020), s. 222--237. ISSN 2411-3123.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020Podrobnosti
The importance of cooperation of tourism organizations at the regional level = Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni
Beresecká, Janka -- Svetlíková, Veronika
The importance of cooperation of tourism organizations at the regional level = Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni.  In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), s. 313--319. ISBN 978-80-210-9610-3. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1632/4546/2265-1/0#preview.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Vidiecky cestovný ruch: veda a prax
Beresecká, Janka -- Hroncová Vicianová, Jana
Vidiecky cestovný ruch: veda a prax. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 173 s. ISBN 978-80-552-2156-4.
skriptá a učebnice
Skriptá a učebné texty
2020
Podrobnosti