Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARIŠ, M. Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study. In Journal of international studies. 1 (2019), s. 313--323. ISSN 2071-8330.

Originálny názov: Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study
Autor: Ing. Martin Mariš, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of international studies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 313
Do strany: 323
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: štrukturálne zmeny, priemysel, ekonomika, zamestnanosť
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Mariš, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of international studies. Szczecin: ISSN 2071-8330.

Originálny názov: Journal of international studies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2071-8330
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Szczecin
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)