Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHRENEKOVÁ, M. -- JARÁBKOVÁ, J. Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?. In Zemědělská pôdohospodárska škola. 81, 5 (2019), s. 28--29. ISSN 0044-3875.

Originálny názov: Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?
Anglický názov:
Autor: Ing. Marcela Chreneková, PhD. (50%)
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Zemědělská pôdohospodárska škola
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 81
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2019
Od strany: 28
Do strany: 29
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vzdelávanie, odborné praxe, prax
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Zemědělská pôdohospodárska škola. Praha: ISSN 0044-3875.

Originálny názov: Zemědělská pôdohospodárska škola
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0044-3875
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Praha
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)