Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHRENEKOVÁ, M. Effects of social economy selected segments in the Slovak Republic. In European Countryside. 11, 1 (2019), s. 29--42. ISSN 1803-8417.

Originálny názov: Effects of social economy selected segments in the Slovak Republic
Autor: Ing. Marcela Chreneková, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: European Countryside
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 11
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 29
Do strany: 42
Počet strán: 14
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sociálna ekonomika, ekonomické pomery, domácnosti, vidiek
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

European Countryside. Berlin: ISSN 1803-8417.

Originálny názov: European Countryside
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1803-8417
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Berlin
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)