Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

KAPSDORFEROVÁ, Z. -- JACKOVÁ, S. -- KADLEČÍKOVÁ, M. Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 p. ISBN 978-80-552-1967-7.

Original name:
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
English name:
Written by (author):
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (34%)
Ing. Silvia Jacková, PhD. (33%)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (33%)
Department:
Department of Management
Department of Regional and Rural Development
Kind of publication: professional book
ISBN:
978-80-552-1967-7
Type of publisher:
Publisher:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing:
Nitra
Country: Slovak Republic
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
1
Number of pages: 107
Cargo:
Original language:
Slovak
Publication category:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Key words:
slovak: vidiecke ženy, poľnohospodárske podniky, ženy v poľnohospodárstve, agrárny manažment, manažérky, profesijné kompetencie, manažérske zručnosti, rovnoprávne postavenie mužov a žien, gender
Year of submission:
2019
Year of transmission:
 
Entry made by:
Last change: 06/08/2019 22:20 (Data import from library)