Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAPSDORFEROVÁ, Z. -- JACKOVÁ, S. -- KADLEČÍKOVÁ, M. Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 s. ISBN 978-80-552-1967-7.

Originální název:
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Katedra manažmentu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikace: odborná kniha
ISBN:
978-80-552-1967-7
Typ nakladatele:
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Stát:
Slovenská republika
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 107
Náklad:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Klíčová slova:
slovenština: vidiecke ženy, poľnohospodárske podniky, ženy v poľnohospodárstve, agrárny manažment, manažérky, profesijné kompetencie, manažérske zručnosti, rovnoprávne postavenie mužov a žien, gender
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)