Department of Regional and Rural Development (FESRD) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

KAPSDORFEROVÁ, Z. -- JACKOVÁ, S. -- KADLEČÍKOVÁ, M. Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 p. ISBN 978-80-552-1967-7.

Original name: Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
English name:
Written by (author): doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (34%)
Ing. Silvia Jacková, PhD. (33%)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (33%)
Department: Department of Management
Department of Regional and Rural Development
Kind of publication: professional book
ISBN: 978-80-552-1967-7
Type of publisher:
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Country: Slovak Republic
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number: 1
Number of pages: 107
Cargo:
Original language: Slovak
Publication category: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Key words: slovak: vidiecke ženy, poľnohospodárske podniky, ženy v poľnohospodárstve, agrárny manažment, manažérky, profesijné kompetencie, manažérske zručnosti, rovnoprávne postavenie mužov a žien, gender
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Last change: 06/08/2019 22:20 (Data import from library)