Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAPSDORFEROVÁ, Z. -- JACKOVÁ, S. -- KADLEČÍKOVÁ, M. Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 s. ISBN 978-80-552-1967-7.

Originálny názov: Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Katedra manažmentu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie:
odborná kniha
ISBN:
978-80-552-1967-7
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Štát: Slovenská republika
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán: 107
Náklad:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kľúčové slová:
slovenčina: vidiecke ženy, poľnohospodárske podniky, ženy v poľnohospodárstve, agrárny manažment, manažérky, profesijné kompetencie, manažérske zručnosti, rovnoprávne postavenie mužov a žien, gender
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)