Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VARECHA, L. -- FÁZIKOVÁ, M. Vybrané procesy formulácie a implementácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov: Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), s. 272--280. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.

Originální název: Vybrané procesy formulácie a implementácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov: Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation
Anglický název: Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation
Autor: Ing. Lukáš Varecha (50%)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. (50%)
Pracoviště: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: Masarykova univerzita
Místo vydání: Brno
Rok zveřejnění: 2019
URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 272
Do strany: 280
Počet stran: 9
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova: slovenština: hospodárska politika, vidiek, regionálne rozdiely, podpora regionálneho rozvoja, rozvoj vidieka
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Varecha
Poslední změna: 27.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6.

Originální název: XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-210-9268-6
Nakladatel: Masarykova univerzita
Místo vydání: Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna: 22.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)